Regjeringen skal lage strategi for reiselivet

nfd

Regjeringen vil sikre at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir derfor Innovasjon Norge i oppdrag å satse mer på bærekraftig reiseliv fra 2020, og varsler samtidig en ny reiselivsstrategi med dette som mål.

– Norsk reiselivsnæring går så det suser. Hvert år settes det rekordtall over antall besøkende turister. Det gir gode muligheter for økt  fortjeneste og flere arbeidsplasser i en næring som er spesielt viktig i distriktene. Samtidig ser vi at veksten kan gi utfordringer, både sosialt og miljømessig. Vi vil derfor be Innovasjon Norge lage en strategi for hvordan vi kan sikre et mer bærekraftig reiseliv fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge. Strategien skal gi retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål, for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, som skaper helårig sysselsetting og bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Den nye reiselivsstrategien skal være klar i løpet av 2020. Strategien skal konkretisere regjeringens reiselivspolitikk, som har som mål å utvikle norsk reiseliv i en mer lønnsom og bærekraftig retning.

I 2020 gir i tillegg Nærings- og fiskeridepartementet Innovasjon Norge nye føringer for reiselivsoppdraget, ved at de nå i større grad enn tidligere skal legge til rette for en bærekraftig utvikling i reiselivet.

– Naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må  veksten i norsk reiseliv skje på en måte som ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser, og kommer både fastboende og tilreisende til gode, sier Røe Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.