Positive resultater for Vy

vy

– Det er svært hyggelig at mange av kundene er tilbake i våre busser og tog. Det gir positive resultater, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

– Vår viktigste jobb er nå å gjøre det enda mer attraktivt for kundene å reise kollektivt når de kan, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Vy har opplevd en positiv utvikling i antall reisende gjennom sommeren, men det er fortsatt lavere reiseaktivitet enn 2019. Driftsresultatet for årets åtte første måneder er 419 millioner kroner (-347 millioner). Tall i parentes er for samme periode i 2021.

– For første gang siden før pandemien, leverer vi et positivt resultat. I tillegg styrkes resultatet vesentlig av engangseffekter knyttet til at vi nylig har reforhandlet avtaler for persontogtrafikken i Norge og Sverige. Vi har derfor tilbakeført tidligere tapsavsetninger på disse kontraktene, sier Bakstad.

– På den negative siden, har de høye energiprisene svekket resultatet betydelig, samtidig som reisetallene hittil i år er 20 prosent lavere enn i normalåret 2019, fortsetter Bakstad.

Togtrafikken på Østlandet skal deles i to trafikkavtaler som vil direktetildeles Vy og/eller Flytoget. Jernbanedirektoratet har meddelt at de først vil gå i forhandlinger med Vy om den første trafikkpakken og med Flytoget om den andre. Endelig beslutning om tildeling er forventet før og etter nyttår for de to pakkene, og oppstart av begge de nye avtalene blir desember 2023.

– Vi er bekymret for konsekvensene en slikoppsplitting vil ha for kundene og samfunnet. En samlet drift gir stordriftsfordeler, og en effektiv og fleksibel bruk av tog og ansatte på tvers av togstrekninger på hele Østlandet, sier Bakstad.

Selv om vi har opplevd en gradvis økning i antall togpassasjerer, og økningen fra samme periode i fjor er på hele 83 prosent, har vi hittil i år hatt 20 prosent færre passasjerer enn samme periode i normalåret 2019. 
I år har vi opplevd stadig flere utfordringer på infrastrukturen som har medført forsinkelser og innstillinger. Det har gitt en lav punktlighet på 86 prosent. Det er en nedgang på tre prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, og punktligheten utviklet seg negativt i 2. tertial. Målet er 90 prosent.

– Den lave punktligheten har dessverre fått betydelige negative konsekvenser for kundene, og kanskje bidratt til at færre har tatt toget. Det er vi veldig lei oss for og vi er langt fra fornøyd med punktligheten. Derfor jobber vi hardt for å forbedre det vi kan, og følger opp og heier litt ekstra på Bane NOR som har ansvaret for togskinner, signal og strøm, sier Bakstad.

Vy Buss utfører rutekjøring på anbud eller kontrakt med fylkeskommuner i Norge og Sverige, og kommersielle ekspressbussruter i Norge og Sverige. Passasjerene er nå på vei tilbake, og antall reiser med våre kommersielle ekspressbusser har utviklet seg positivt gjennom 2. tertial. Her blir også tilbudet tilpasset etterspørselen.

– Sommeren er høytid for fritidsreiser, og vi er glade for at vi i flere uker opplevde like stor reiseaktivitet som før pandemien i 2019, sier Gro Bakstad.

CargoNet har økt omsetning gjennom pandemien og opplever økende interesse i markedet. Kundetilbudet er også økt betydelig med flere avganger på Nordlandsbanen (næringsmidler og fisk) og mot Sør-Sverige.


– En tøff vinter i nordområdene påførte CargoNet ekstra kostnader i tillegg til økte energi- og drivstoffkostnader. Samtidig jobber vi med å fornye lokomotiver og vognparken vår, slik at vi kan tilby økt transportkapasitet og bedret forutsigbarhet for våre nåværende og nye kunder, sier Gro Bakstad.

– Reiseliv har vært kraftig rammet av pandemien, men vi ser heldigvis en betydelig bedring i etterspørselen nå, spesielt fra Europa og USA. Antall reiser på Flåmsbana for årets åtte første måneder landet på 58 prosent av 2019, avslutter Bakstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.