Pengedryss fra Arkivverket til sikring av privatarkiver

arkivverket

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Nå kan du se hvem som har fått støtte! Mange viktige arkiver etter private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner vil nå bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Regjeringen ved Kulturdepartementet fordelte for 2018 12 millioner kroner til arkivfeltet, noe som innebærer en økning på fire millioner fra 2017. Åtte millioner var øremerket tiltak for privatarkiv, det vil si arkiv som er skapt av og dokumenterer privat samfunnssektor: private bedrifter, det frivillige organisasjonslivet og privatpersoner. I 2018 er midlene særlig prioritert for aktiviteter som:

er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi
Arkiv etter tradisjonsrike bedrifter blir reddet

På innsatsområde privatarkiv ble det søkt om 25 millioner kroner fordelt på 81 søknader. 9 millioner er nå fordelt på 38 prosjekter på privatarkivområdet. Dette er 1 million mer enn det som var øremerket til privatarkiv.

De fleste tildelingene går til konkrete bevarings- og tilgjengeliggjøringsprosjekter. Mange gjelder arkiver etter tradisjonsrike nedlagte bedrifter, som Sulitjelma gruver, Orkla og Chr.Salvesen & Chr. Thams Communication Aktieselskab, Bindalsbruket, Tinfos, Trosvik verksted, Bolsønes verft og Colin Archers tegningsarkiv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.