Parat krever mer målrettet effektivisering i det offentlige

parat

Parat arrangerer landsmøte onsdag og torsdag denne uken. Onsdag vedtok årsmøtet en resolusjon som kritiserer regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen).

Reformen som gir årlige kutt ble første gang innført med statsbudsjettet for 2015. Landsmøtet mener en reform må baseres på en målsetting, en plan og en evaluering.

– ABE-reformen mangler alle disse elementene, og fremstår kun som et påskudd for generelle kostnadskutt. «Ostehøvelkutt» på mellom 0,5 til 0,8 prosent er ikke et godt bidrag til omstilling og effektivisering av offentlig sektor, heter det i resolusjonen.

Sara Nustad Mauland, er tillitsvalgt på Universitetet i Stavanger sier universitetet fikk flere studieplasser som en del av krisepakken for vestlandsregionen.

– Vi ble samtidig pålagt akkurat de samme kuttene som resten av offentlig sektor.
¬Det er å gi med den ene hånden og ta med den andre, sier Mauland.

Parats landsmøte mener de generelle kuttene gjør det vanskelig å iverksette større omstillingsprosesser som krever store investeringer i dag, men som kan generere bedre og mer kostnadseffektive offentlige tjenester i fremtiden.

– Fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt. Parat vil ha en velferdsstat som både er en god arbeidsplass, og som leverer tjenester av høy kvalitet, og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte, heter det i resolusjonen.

Parats landsmøte krever at Stortinget vedtar et budsjett som sikrer effektiv og målrettet effektivisering av offentlig sektor.

– Samtidig må det offentlige kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.