Over 22 000 samtaler med Kirkens SOS så langt i sommer

kirkens sos

Ensomheten tar ikke ferie. For noen er en fortrolig samtale med en av de frivillige i Kirkens SOS den eneste kontakten de har i løpet av ferietiden.

Kirkens SOS er tilstede døgnet rundt for alle som trenger en å prate med. Og mange benytter seg av tilbudet.

Nærmere 500 samtaler i døgnet
Kirkens SOS, som er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, har så langt i sommer besvart over 22 000 samtaler i løpet av juni og til og med 15. juli. (19323 på telefon, 1643 på chat og 1148 SOS-meldinger). Det er nesten 500 samtaler i døgnet!

Vi trenger noen å snakke med, også når det er ferietid
Det er sommer og ferietid. Dette er en tid som ofte er fylt med mye godt, mens det for andre er en tid som er vanskelig. -For noen er en fortrolig prat med en av våre frivillige den eneste menneskelige kontakten de har i løpet av ferietiden, sier Generalsekretær Leif Jarle Theis.

Kirkens SOS erfarer år etter år at sommeren er en hektisk tid og at det er mange som trenger oss da. Vi merker at trykket på krisetjenestene øker når det er ferietid og begrenset kapasitet i de tilbudene som ellers finnes for folk som har det vanskelig.

Det er mange ulike temaer som blir tatt opp i samtalene. Nå i ferietiden hører vi mye om ensomhet, relasjonsutfordringer og psykiske problemer. Noen forteller om ting som har vært vanskelig for dem lenge, andre om ting som dukker opp i forbindelse med ferien.

– Den største forskjellen vi merker på samtalene i ferietiden er at flere av samtalene omhandler relasjonsproblemer, og da primært innad i familien, forteller Theis. Vi ser også at vi har stadig flere som ønsker å skrive til oss – spesielt de unge vi er i kontakt med foretrekker de skriftlige kanalene, legger han til.

Livsviktige frivillige
Det er Kirkens SOS sine 1000 frivillige som gjør det mulig å tilby en døgnåpen Krisetjeneste på telefon og internett. Tjenesten er anonym, derfor har ikke Kirkens SOS tall på hvor mange liv de redder. Men, de frivillige og ansatte får stadig tilbakemeldinger fra mennesker som forteller at samtalene de har hatt med de frivillige i Kirkens SOS vært svært viktige for dem, om ikke livreddende.

Vi hadde ikke klart det om det ikke var for våre til sammen 1000 engasjerte frivillige medarbeidere står på dag og natt, slik at vi kan tilby en døgnåpen tjeneste for alle som trenger det, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.