Ny undersøkelse: Vi er mer opptatt av miljø når vi reiser

reise ferie

Stadig flere sier at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon. Det viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Antallet i befolkningen som oppgir at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon øker– fra 23 prosent i 2017, til 33 prosent i 2019.

– Trenden er tydelig, stadig flere er opptatt av bærekraft når de skal ut å reise, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

– Dette handler om mer enn klima. Det handler også om å ta vare på natur og miljø på destinasjonene, og å ta vare på menneskerettigheter som arbeidsforhold og beskyttelse av barn.

I undersøkelsen svarer 4 av 10 at det er viktig for dem at reiser har bærekraftige reisealternativer. Av disse igjen svarer halvparten at de er villig til å betale mer for en reise som gir bedre miljøsamvittighet.

Virke Reiseliv styrker sin satsning på bærekraft i 2019. Sammen med medlemmene skal Virke utarbeide konkrete tiltak som skal gjøre bransjen enda grønnere og mer ansvarlig. Tiltakene skal presenteres denne høsten.

– Bransjen gjør allerede mye, men de vil mer, avslutter Bergmål.

Undersøkelsen det vises til er en representativ befolkningsundersøkelse som gjennomføres årlig av Opinion på oppdrag av Virke Reiseliv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.