Ny undersøkelse: Privat sektor best på miljø

akademikerne

Ansatte i privat sektor er mest fornøyd med arbeidsgivers klima- og miljøengasjement. To av tre mener virksomheten har gjennomført tiltak de siste årene for å bli mer miljø- og klimavennlig. Staten og kommunene henger etter.

Dette viser en undersøkelse blant høyt utdannede arbeidstakere som Respons analyse har gjennomført på oppdrag fra Akademikerne.

– Virksomheter i både privat og offentlig sektor har stor påvirkning på klima og miljø og kan gjøre mye for å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom innovativ produksjon, bedre innkjøp og tilrettelegging for miljøvennlige jobbreiser. Denne undersøkelsen måler tilfredsheten med dette arbeidet i norske virksomheter, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Undersøkelsen viser at 35 prosent er ganske fornøyd eller svært fornøyd med miljø- og klimaengasjement i virksomheten der de jobber. Privat sektor har de mest fornøyde ansatte (43 prosent), mens tilfredsheten i staten og helsesektoren er på 26 og 20 prosent. I kommunene er 32 prosent fornøyd.

– Klimakrisen kommer raskere enn vi har vært forberedt på, og både bedrifter og samfunn vil tape store summer om vi ikke tar snarlige og omfattende grep. Det er oppløftende at mange arbeidsgivere tar ansvar. Når kun en av tre er fornøyd med sin virksomhets miljø- og klimaengasjement betyr det at akademikere på norske arbeidsplasser er ganske utålmodige, sier hun.

To av tre ansatte (66 prosent) i privat sektor svarer at virksomheten har gjennomført tiltak de siste årene for å bli mer miljø- og klimavennlig i løpet av de siste årene for eksempel ved bedret avfallshåndtering, redusert energibruk, eller mer klimavennlige reiser. Tilsvarende tall for kommune, stat og sykehussektoren er 61, 55 og 46 prosent. Snittet i undersøkelsen er på 60 prosent.

To av ti mener virksomheten ikke har gjort grep for å bli mer miljøvennlig. Utbredte oppfatninger er at virksomheten ikke prioriterer dette, eller at det er lite å hente på å gjennomføre tiltak. Like mange, to av ti, er ikke sikker. I sykehussektoren og staten er det det flest som ikke vet, henholdsvis 40 og 25 prosent, mens kun 15 prosent i privat sektor svarer det samme.

– Kunnskapsarbeidere i privat sektor er mest fornøyd med sin virksomhets klima- og miljøengasjement. Slik jeg tolker tallene er kunnskapen om virksomhetens klima- og miljøarbeid også sterkere i privat sektor enn i både kommunene, staten og helsesektoren. Jeg tror privat sektor er veldig bevisst at miljøhensyn er viktig for å tiltrekke seg høy kompetanse og integrerer klimahensyn i forretningsstrategier og kultur- og omdømmebygging, sier Sollien.

Sollien mener virksomhetene, også i offentlig sektor, må bruke kompetansen og utnytte engasjementet og holdningene til de ansatte i arbeidet med å bli mer klima- og miljøvennlige.

– Jeg tror virksomhetene og ansatte sammen kan finne gode løsninger. Bruker man medarbeidernes kompetanse til mer bærekraftig innovasjon tror jeg mange vil erfare at de både kan skape miljøgevinster samtidig som de forbedrer bunnlinja, sier Sollien.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.