akademikerne

– Et tydelig budskap til universitetene om å skjerpe seg

– UH-lovutvalget slår fast at universitetene og høyskolene misforstår regelverket. Nå må universitetene og høyskolene ta tak i ukulturen som finnes, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Denne uken la universitets- og... Les mer »
bedrift lønn avtale

Akademikerne om brudd i pensjonsforhandlingene: – Dette taper alle på

Onsdag brøt LO, YS og Unio forhandlingene med Arbeids- og sosialdepartementet om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Dette innebærer at heller ikke Akademikerne kan forhandle videre med staten, og forhandlingene er... Les mer »
akademikerne

Akademikerne med ny klimapolitikk

Skal Norge lykkes med å redusere klimaavtrykket og bli klimanøytralt i 2030 trengs økt forskningsinnsats, investering i klima- og miljøkompetanse i kommunene og nye arbeidsplasser må skapes på veien. Dette er hovedpunktene... Les mer »
akademikerne

Enorm medlemsvekst hos Akademikerne

Akademikerne har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. Det betyr nesten 10 000 flere medlemmer. Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019.... Les mer »
akademikerne

Hylland Eriksen mottar Akademikerprisen 2019

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mottar Akademikerprisen 2019, torsdag 17. oktober under konferansen Kunnskap for grønn vekst. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø står for overrekkelsen. Hylland Eriksen mottar prisen både for sin... Les mer »
akademikerne

Ny undersøkelse: Privat sektor best på miljø

Ansatte i privat sektor er mest fornøyd med arbeidsgivers klima- og miljøengasjement. To av tre mener virksomheten har gjennomført tiltak de siste årene for å bli mer miljø- og klimavennlig. Staten og... Les mer »
akademikerne

Statsbudsjettet 2020: – For svak satsing på kunnskap

Mandag la regjeringen frem forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen har foreslått å bruke 243,6 mrd. kroner oljepenger i budsjettet, en reduksjon i oljepengebruken på 2,6 mrd. kroner sammenlignet med 2019. Dette... Les mer »
akademikerne

Flere Akademiker-medlemmer vil stemme på Miljøpartiet

Miljøpartiet de grønne er nå det tredje største partiet blant Akademikernes medlemmer, viser en meningsmåling gjennomført av Respons for Akademikerne. – Klimaendringene er en av de virkelig store utfordringene samfunnet står overfor... Les mer »
ks tariff

Enighet i mekling for kommunal sektor: Ingen streik

– Jeg er glad vi klarte å unngå en streik, og har fått på plass samme avtale for alle grupper, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. KS, Unio og Akademikerne fikk... Les mer »
akademikerne

Akademikerne rigget for streik i staten

Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids og -velferdsdirektoratet tas ut i en eventuell streik dersom partene i staten ikke kommer til enighet. Natt til 1. mai... Les mer »