Ny undersøkelse avdekker store kjønns- og aldersforskjeller i arbeidslivet

eivind

En ny, internasjonal undersøkelse avdekker alders- og kjønnsforskjeller i nordmenns erfaringer med fleksible arbeidsformer, over halvparten foretrekker fortsatt å jobbe på kontoret. Men til tross for ny teknologi og økt frihet, foretrekker halvparten av oss fortsatt å jobbe på arbeidsplassen fremfor hjemme.

I årets første kvartalsrapport av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – rettes fokus mot fleksible arbeidsløsninger og balansen mellom jobb og privatliv. I undersøkelsen svarer 68 prosent på global basis at de fortsatt jobber på tradisjonelt vis gjennom at alle ansatte er på kontoret i arbeidstiden.

Norge er et av 33 land som deltar i undersøkelsen, som utføres blant mer enn 25.000 ansatte i privat sektor. 55 prosent av de norske deltagerne i undersøkelsen svarer at de fortsatt jobber på kontoret i arbeidstiden, og like mange foretrekker dette fremfor en smidigere løsning.

– Grensene mellom jobb og privatliv styres av arbeidsgiverens behov. Fleksible ordninger er en tillitsak mellom arbeidsgiver og arbeidstager, men dette har også endret tradisjonelle måter å tenke organisering av bedriftene på, sier administrerede direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

Det plasserer Norge helt på bunnen i oversikten over de 33 landene. Øverst på rangeringen ligger asiatiske stormakter som India, Kina og Japan, der over 80 prosent jobber på kontoret eller arbeidsplassen.

– For arbeidsgiver kan det være utfordrende å skape en kultur for denne typen arbeidsliv. På den annen side kommer man ikke utenom, for spesielt de unge ansatte ønsker i mindre grad å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken, sier Bøe.

Når man dukker ned i tallene, og ser på de ulike aldersgruppene, er det tydelig at de yngste arbeidstagerne opplever størst press. Bare fire av 10 mellom 18-24 år sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens seks av 10 mellom 25-34 år sider det samme. De yngste er også de som uttrykker størst press på privatlivet fordi de ikke klarer å koble vekk arbeidet på fritiden.

– Undersøkelsen avdekker også noen andre, interessante kjønnsforskjeller. 55 prosent av de spurte kvinnene sier de foretrekker å jobbe på kontoret, mens 48 prosent av mennene svarer det samme. Vi vet fra tidligere forskning at det kan være sosiale årsaker til at ansatte velger å gå til jobben i stedet for å jobbe hjemmefra. Dessuten opplever nok mange at det er lettere å konsentrere seg uten avbrytelser, når man er alene, sier Eivind Bøe.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.