Nå kommer den nordsamiske bibelen Biibbal 2019

bibelselskapet

Biibbal 2019 er på vei til Oslo og skal overrekkes Stortingets president, Oslo biskop og representanter for samisk kirkeliv i Oslo under en festgudstjeneste i Oslo Domkirke lørdag 16. november.

Pål Friis holder foredrag om Kautokeino-opprører og bibeloversetter Lars Jakobsen Hætta. Pål Friis er en slektning av språkforskeren Jens Andreas Friis, som samarbeidet med Hætta og senere fikk ham benådet. Friis var også medvirkende til at Hætta fikk tilbake sine borgerrettigheter.

Hætta fikk dødsdom for drap, men ble benådet og satt fengslet på Akershus festning. Der reviderte han Stockfleths oversettelse av Det nye testamentet på nordsamisk i samarbeid med Jens Andreas Friis. Hætta ble senere løslatt og oversatte deretter hele Det gamle testamentet. Den første nordsamiske Bibelen ble publisert i 1895. Medarbeiderne bak Biibbal 2019 står i stor takknemlighetsgjeld til Hætta for hans pionerarbeid.

Pål Friis har forsket på forholdet mellom Friis og Hætta. Bant annet har Pål Friis publisert brevvekslingen mellom Hætta og Jens Andreas Friis, som er en annerledes og sterk dokumentasjon av samarbeid og fellesskap på tvers av etniske og sosiale skillelinjer i en tid da fornorskningen sto sterkt i Norge.

Stortingspresidenten, fylkesmannen og representanter for departementene, Samisk kirkeråd og Ressursgruppe for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme deltar. Biskop Kari Veiteberg og biskop em. Per Oskar Kjølaas forretter. Gudstjenesten avsluttes med kirkekaffe i Krypten med musikk og hilsener.

Prosjektet med oversettelse av Bibelen til samisk kom i gang i 1986. Stortinget vedtok støtte til det samiske bibeloversettelsesarbeidet fra 1992. De senere årene har støtten blitt kanalisert gjennom bevilgningen til Kirkeråd for Den norske kirke og Samisk kirkeråd.

Arrangører er Oslo biskop og bispedømmeråd i samarbeid med Ressursutvalget for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme, Samisk kirkeråd, Oslo Domkirke og Bibelselskapet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.