Medietilsynet: – Lokalradioene må få mer tid til digital overgang

fm radio

Medietilsynets anbefaling er klar: Lokalradioene bør få sende på FM i nye fem år når dagens forlengelse går ut i 2021. Hvis bransjen ikke får lenger tid på seg, er vi redd for at mange aktører ikke klarer den digitale overgangen. Det kan få negative følger for mediemangfoldet.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet vurdert overgangen fra FM til DAB innen 2021, som er den fristen bransjen i utgangspunktet har hatt for overgang til digitale sendinger. Hovedspørsmålet har vært om lokalradioene trenger ytterligere tid på å gjennomføre det digitale skiftet. For å vurdere det har Medietilsynet blant annet analysert hvor langt digitaliseringen er kommet og hvilke forutsetninger lokalradioene har for å lykkes som heldigitale aktører.

– Bare ett år har gått siden de riksdekkende radioene ble fulldigitaliset. Utviklingen bør følges over tid. Medietilsynet foreslår at situasjonen vurderes på nytt om fem år, sier Mari Velsand i Medietilsynet.

Utbygging av Lokalradioblokka er påbegynt i de aller fleste regioner, men er fortsatt i en oppstartsfase. Utbyggingen er kostnadskrevende, og de som bygger ut har utfordringer med å få nok leietakere å dele kostnadene med. I tillegg er driftskostnadene høyere for DAB enn for FM. Medietilsynets analyser viser at lokalradioer som sender begge steder finansierer DAB-driften med inntekter fra FM-sendingene. I 2018 kom nesten 97 prosent av lokalradioenes driftsinntekter fra virksomheter med FM-konsesjon.

Medietilsynet mener derfor det er for tidlig å avvikle lokalradioenes mulighet til å sende på FM, og foreslår å forlenge konsesjonene i fem nye år, ut 2026. Fortsatt er det et stykke igjen før DAB-nettene er ferdig utbygd, og mange lokalradioer har ennå ikke tilstrekkelig økonomi til å klare overgangen. Hvis FM-nettet stenges for lokalradio etter 2021, må mange trolig legge ned driften. Dermed svekkes mediemangfoldet, ikke minst i områdene utenfor storbyene. I så fall mister mange lyttere lokalradioen som kilde til informasjon fra sitt nærmiljø.

De lokalradioene som har fått fortsette på FM i og rundt storbyene etter at de øvrige radioaktørene ble heldigitale i 2017, har hatt noen særlige vilkår for å ivareta Stortingets forutsetning om at de skulle forbli ikke-kommersielle. Reglene har imidlertid vist seg vanskelige og ressurskrevende å håndheve, og vi ser også at aktører har prøvd å omgå regelverket.

Medietilsynet foreslår derfor at lokalradioene i slukkeområdene får totalforbud mot å sende reklame. I dag kan disse aktørene ha inntil 135.000 kroner per år i reklameinntekter. Et forbud er etter tilsynets vurdering en bedre løsning for å sikre at FM-driften i slukkeområdene ikke kommer i kommersiell konkurranse med de radioaktørene som er digitalisert. Det bør heller ikke være mulig å tildele nye konsesjoner eller overdra konsesjoner i slukkeområdene.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.