LESERINNLEGG: Kunnskap ikke nok for å avdekke vold og overgrep i barnehagene

Stine Sofies Stiftelse

Mye kan sies om statistikk, men noen ganger er tallenes tale så tydelige at all tvil forsvinner. Dette er ett eksempel: 5 % av barna synes det er ubehagelig å svare på spørsmål om vold og overgrep, mens 80 % av de voksne synes det er ubehagelig å spørre. Det er tall som bør sjokkere oss, og det er tall som betyr at det er de voksnes personlige ubehag står i veien for å avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn. 

Dessverre vet vi at ubehaget ofte har selskap av tvil, sviktende mot, en organisasjonskultur som stritter i mot, og manges manglende tro på systemet. Vi tror at de fleste som jobber med barn har kunnskap om vold og overgrep, men vi tror også at mange synes det er vanskelig å stole på magefølelsen og vanskelig å handle. Vi kan og skal fortsette å gi de som jobber i skoler og barnehager kunnskap om de viktigste tegnene på vold og overgrep, og informasjon om de alvorlige konsekvensene som et barn kan måtte leve med resten av livet. Men kunnskapen har lite for seg om motet svikter og ubehaget vinner. 

Også vi i Stine Sofies Stiftelse har lenge hatt høyt fokus på å formidle kunnskap om tematikken og konsekvensene av vold og overgrep. Det skal vi selvsagt fortsette med, men vi vet at vi må tilføre noe mer. Nå jobber vi med et nytt landsdekkende tiltak for å styrke handlingskompetansen til ansatte i alle norske barnehager. Vi kan ikke besøke nesten 6000 barnehager hvert år, men vi kan og skal sørge for at de som jobber i barnehagene selv er i stand til å snakke med barn om vold og overgrep, og selv kan avdekke og handle når et barn opplever noe det ikke skal. Skal vi få til det, så må det handle om mer enn teoretisk kunnskap. Det må handle om å ha et verdisyn som tilsier at barn er troverdige kilder; barn lyver uhyre sjeldent om vold og overgrep. Det må handle om at du som person må ha mot nok til å handle når magefølelsen sier at noe er galt. Det må handle om at barnehagen har en kultur for å agere på magefølelsen, og at det er aksept for å diskutere denne i kollegiet.  Og det må handle om at en har tillitt til systemet, og at det nytter å melde ifra. 

Kunnskap er viktig, men det er ikke nok. Det er det vi skal jobbe med når vi fremover skal sørge for at alle ansatte i norske barnehager har kompetanse til å handle når et barn utsettes for vold eller overgrep. Det skulle bare mangle!

Erik S. Oksavik
Leder foredrag og undervisning
Stine Sofies Stiftelse

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.