Krillindustrien i gang med frivillig vern i Antarktis

antarktis

Krillsesongen i Antarktis er i gang og etter initiativ fra Aker BioMarine har krillindustrien iverksatt frivillige forpliktelser for å holde krillfisket lengre unna pingvinkolonier i hekkesesongen.

– Vi har bestemt oss for frivillig å stenge av enkelte områder for fiske fordi vi mener det er den riktige tingen å gjøre. Det er rikelig med krill i Antarktis, men vi vet at globale klimaendringer kan skape uforutsette konsekvenser for arter som er avhengig av krill. Den eneste måten å sikre en bærekraftig krillhøsting i fremtiden er å tilpasse seg behovene i økosystemet, sier Pål Skogrand, bærekraftsansvarlig i Aker BioMarine.

Frivillige restriksjoner og respekt for Antarktis som arbeidsplass
Føre-var tiltaket ble annonsert av ARK (Association of Responsible Krill Harvesting Companies) i juli 2018 og innebærer at et område på hele 74 000 kvadratkilometer rundt Antarktishalvøya blir stengt for krillfiske under pingvinenes hekkesesong.

Begrensningene er basert på vitenskapelige studier om fôringsområder for kolonier av Adelie, Chinstrap og Gentoo pingviner i avling, og vil se slik ut:

Antarktishalvøya stenges for krillfiske (med en radius på 40km) mellom 1. oktober og 1. februar
Gerlache-stredet stenges for krillfiske (med en radius på 30km) mellom 15. oktober og 15. februar
Sør-Shetlandsøyene stenges for krillfiske (med en radius på 40km) mellom 1. november og 1. mars
Sesongstengningen vil bane vei for en helårsrestriksjon fra 2020, der størrelse og grenser skal avgjøres etter en evaluering
«Våre fartøyskapteiner og mannskap er begeistret over å være en del av dette», sier Senior Vice President av Vessel Operations, Frank Grebstad, og forklarer hvordan koordinatene til de avstengte områdene nå er plottet inn i fartøyets navigasjonssystemer og er klare for sesongen.

– Det er en innsats fra alle ledd i selskapet for å få dette til å fungere, og ønsket om å ta vare på vår arbeidsplass er veldig sterk – spesielt for fartøyets mannskap som lever midt i natur- og dyrelivet i Antarktis, fortsetter Grebstad.

«Dette er viktig forpliktelse til bærekraft, ikke bare for krillen men for dyrene som er avhengige av krill. Med dette tiltaket trygger man pigvinkolonienes tilgang til sin viktigste matkilde under deres mest sårbare tid på året», sier Dr. Javier Arata, Executive Officer i ARK.

Krill er fundamentet til økosystemet i Antarktis
Krill er en nøkkelart i Antarktis og er derfor underlagt strenge føre-var restrikasjoner av The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).

Det er sannsynligvis ikke noe annet fiske i verden hvor fangsten er mindre enn den estimerte biomassen enn det som er tilfellet for krillfiske. CCAMLR har begrenset krillhøsting til 1 prosent av den totale biomassen rundt Antarktishalvøya, i påvente av mer data og kunnskap om økosystemet som skal genereres av internasjonale vitenskapsmiljøer.

«CCAMLR er en konsensusorganisasjon der det kan ta svært lang tid å få innført formålstjenlige reguleringer. At industrien finner egne framtidsrettede løsninger er både et legitimt og prisverdig tiltak for krillfiskerienes bærekraft», sier forsker ved Christian Michelsens Institutt Olav Rune Godø.

– Dette gjør vi for å bistå CCAMLR i å utvikle krillforvaltningen, men også for å vise at marint vern og krillfiske kan sameksistere. Tilgjengelig vitenskap gjør oss sikre på at krillfisket verken har negativ effekt på krillbestanden eller på næringsgrunnlaget til arter som pingviner, sel. Likevel er en økosystembasert krillforvaltning som tar hensyn til klimaendringer en utfordrende øvelse. Derfor er det ikke bare et myndighetsansvar, men også et næringsansvar, å unngå konsentrasjon av fiskeriet i nærheten av pingviner i parringstiden, forklarer Skogrand.

Penger på bordet til innhenting av vitenskapelige data
Bærekraft har vært høyt prioritert i Aker BioMarine siden dag én. Selskapets operasjoner er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), er 100 prosent sporbare og anerkjent som en av de mest bærekraftige reduksjonsfiskeriene i verden fjerde år på rad av Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

I 2019 vil også Aker BioMarine og ARK-selskapene legge penger på bordet for å støtte den store internasjonale vitenskapelige synoptiske undersøkelsen av krillbiomassen i Antarktis. Dette vil gi et nytt referansepunkt for krilldata og bidra til et mer solid grunnlag for fremtidig krillhøsting.

– Vi er i dette fiskeriet for det lange løp – å gå foran på bærekraft vil derfor alltid være helt sentralt for å kunne drive med det vi gjør, sier Skogrand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.