Innspillsmøte om CO2-avgiften for fiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møter næringen til innspillsmøte om klima og CO2-avgiften for fiskeflåten.

– Målet med møtet er å høre om fiskeflåtens tilnærming til det grønne skiftet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Blant de inviterte er deltakere fra fiskeflåtens organisasjoner, virkemiddelapparatet og forvaltningen. I tillegg vil statssekretær Magnus Thue fra Finansdepartementet delta.

Det legges opp til innlegg fra aktørene, samt en påfølgende diskusjon. Tema for diskusjonen blir CO2-avgiftens innretning, kompensasjonsordningen for fiskeflåten, virkemidler til grønn omstilling og tilgjengelig teknologi.

Møtet er digitalt, og gjennomføres onsdag 8. september.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.