Innovasjon Norge fornøyd med statsbudsjettet for 2020

innovasjon norge

Innovasjon Norge får oppdrag fra åtte departementer. Fylkeskommunene får nå et utvidet ansvar for næringsutvikling. Innovasjon Norge ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet med de fylkeskommunale oppdragsgivere.

– Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir Innovasjon Norge økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter. Norge trenger bedrifter som vokser, gir arbeidsplasser og bidrar med skatter og eksportinntekter som sikrer den fremtidige velferden for oss alle, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Budsjettet innebærer også at forvaltningen av presåkornfondet, såkornfondene og koinvesteringsfondet overføres fra Innovasjon Norge til Investinor. I tillegg kuttes det i profileringsoppdraget til reiseliv og oppdraget legges om.

nnovasjon Norge får økte rammer på innovasjonslån som nå utgjør nå 1,4 milliarder kroner med økning på 200 millioner kroner. Det er fortsatt en stor satsing på grønn innovasjon gjennom miljøteknologiordningen på 565 millioner kroner og offentlig privat samarbeid gjennom innovasjonskontrakter. Innovasjon Norge får også et oppdrag med å utvikle Svalbard som testarena for nye, bærekraftige løsninger.  


– Det går godt i norsk næringsliv, samtidig har Norge behov for å utvikle nye bærekraftige vekstnæringer. Siden jeg begynte i Innovasjon Norge i mai, har jeg besøkt bedrifter over hele landet. Jeg opplever norsk næringsliv som godt posisjonert for å utvikle løsninger på store samfunnsutfordringer og legge grunnlag for fremtidig norsk eksport. Innovasjon Norge får i dette statsbudsjettet nye muligheter til å bidra til dette, sier Haugli.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.