Grønn plattform: Millioner til fiskeri og havbruk

Nærings- og fiskeridepartementet

21 aktører får totalt 6,3 millioner kroner til å videreutvikle prosjekter som knyttes til grønn omstilling innenfor fiskeri og havbruk.

– Disse prosjektene viser at de blå næringene har en stor vilje til å bidra i omstillingen. Regjeringens Grønn plattform er åpen for fiskeri- og havbruksnæringen og er ett av flere tiltak som kan bidra på veien til mer utslipps- og klimavennlig teknologi, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Støtten gis gjennom Grønn plattform til bedrifter og forskningsinstitutter som jobber med prosjekter som legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. Nå får 93 prosjekter mulighet til å jobbe videre med søknader til en hovedutlysning til våren. Totalt kom det inn over 400 søknader. 21 prosjekter relevante for fiskeri og havbruk nådde opp i konkurransen.

– Grønn vekst i fiskeri- og havbruksnæringene er viktig for norsk verdiskapning. Gjennom støtte til forskning og innovasjon legger regjeringen til rette for en bærekraftig utvikling i en stor eksportnæring, sier Ingebrigtsen.

Flere av prosjektene går på tvers av bransjer. Av prosjektene som er relevante for fiskeri og havbruk gis det blant annet støtte til forprosjekter om gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø, hydrogendrevne fiskefartøy og lavutslippsverdikjede for havbruk. Prosjektene får 300.000 kroner hver. Totalt er det bevilget 27,8 mill. kroner, hvorav 6,3 mill. kroner til prosjekter knyttet til fiskeri og havbruk.

Disse får støtte:

 • Norsk institutt for vannforskning, Oslo
 • Blue Planet AS, Rogaland
 • Salaks AS, Troms og Finnmark
 • NOFIMA AS, Troms og Finnmark
 • SINTEF AS, Trøndelag
 • Norce Miljø/Klima Vestland, Vestland
 • Hub for Ocean, Vestland
 • Norce Norwegian Research Centre, Vestland
 • Zem AS, Viken
 • Institutt for energiteknikk, Viken
 • NIBIO- Norsk institutt for Bioøkonomi, Viken
 • Aker Solutions AS, Viken
 • Klosser Innovasjon AS, Innlandet 
 • Kunnskapsparken Bodø AS, Nordland
 • Maritime Cleantech, Vestland
 • Avfall Norge, Oslo 
 • Ocean- Geoloop AS, Trøndelag
 • Rørosregionen Næringshage AS, Trøndelag
 • Selfa Arctic AS, Trøndelag
 • Industriutvikling Vest AS, Vestland
 • Odda Technology AS, Vestland
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.