Grensehandelen en gylden mulighet for regjeringen

kaffe te mineralvann

68 pst. av befolkningen er enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. Særlig de som stemmer på regjeringspartiene ser konsekvensene av grensehandelen.

Grensehandelsalliansen mener at regjeringen har en gylden anledning til å skape norske arbeidsplasser og kapre velgere gjennom å ta tak i grensehandelen.

Resultatene fremkommer i en holdningsundersøkelse om grensehandel blant folk flest og folkevalgte i kommune- og fylkesting, som Ipsos har gjennomført på vegne av Grensehandelsalliansen.

Bevisstheten om at grensehandelen i Sverige påvirker norske arbeidsplasser er høyere blant politikerne enn blant folk flest i alle fylker. Jevnt over er andelen som ser grensehandel som en utfordring høyere blant de folkevalgte, og ser vi på de ulike fylkene så ser vi at i motsetning til hva vi finner hos folk flest, så er politikerne i de to fylkene Hedmark og Østfold, mest bevisst.

Det er bred politisk enighet blant de folkevalgte om at grensehandelen til Sverige fører til tapte inntekter og arbeidsplasser i Norge. Tilslutningen til dette er likevel høyest blant de folkevalgte fra politisk venstreside, men tilsvarende større blant velgerne på høyresiden. Med unntak av KrF, så kan vi si at dess lenger mot venstre folkevalgt og velger befinner seg, dess større avvik er det i bevisstheten rundt konsekvenser av grensehandel mellom velger og folkevalgt.

Enighet om problemet, uenige om avgiftslettelser
67 pst. er enige i at norske avgifter må være på samme nivå som i våre naboland, slik at det ikke er så attraktivt å handle i Sverige, men selv om de fleste partienes velgere og folkevalgte er enige i problemforståelsen og konsekvensene av grensehandel i Sverige, så er det større partipolitiske forskjeller i hvorvidt man ser på avgiftsreduksjon som et riktig tiltak for å redusere grensehandelen.

Spesielt blant de folkevalgte er det store forskjeller mellom andelene som anerkjenner problemet og andelen som er enig i løsning. Spesielt i Rødt, SV og MDG ser vi en stor forskjell mellom andelen som mener at grensehandel fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, og andelen som mener at løsningen er å redusere norske avgifter ned til samme nivå som i våre naboland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.