Gode tall for SpareBank 1 Helgeland 2. kvartal 2022

eiendom bodø

SpareBank 1 Helgelands resultat for 1. halvår 2022 viser er et overskudd på 251 millioner kroner. Basisdriften i banken er god og stabil med en positiv trend. Banken er rigget kapitalmessig og organisatorisk for ytterligere vekst i en region med høy aktivitet i et grønt belte i Norge.

– Overgangen til å bli en del av en sterk bankallianse har gjort banken større og sterkere med mulighet for mer overskudd for våre eiere, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard. Selv om banken er blitt større er vi fremdeles den lokale banken, med lokal ledelse, lokalt styre og lokale kompetanse arbeidsplasser. Vi har over femti prosent nord-norsk eierskap, og større overskudd kommer Helgeland til gode gjennom en sterkere rolle som samfunnsutvikler.

Utlånsveksten på både bedriftsmarkedet og privatmarkedet har vært noe lavere enn landsgjennomsnittet i første halvår, men det grønne skiftet gir store muligheter på Helgeland på grunn av tilgang til fornybar kraft. Det planlegges store industrielle satsinger både i Mosjøen og Mo i Rana, og dette innebærer etableringer av bedrifter og planlegging for nye boliger.

– Analyser viser at det frem til 2028 trengs godt over 1.800 nye boliger i Mo i Rana i forbindelse med den nye batterifabrikken til Freyr, forteller Nordgaard, som er optimistisk på vegne av hele Helgeland og bankens utvikling.

Resultatet viser stabil og god bankdrift med lave utlånstap, positiv trend på inntektene og god kostnadskontroll. De investeringene som er gjort de siste par årene, vil trygge eksistensen av Helgeland sin egen lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt. Banken jobber systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten for å være rigget for fremtidige forventninger fra kunder og investorer.

EK-avkastningen fortsatt er lavere enn bankens mål; en av grunnene til dette er urealiserte tap på verdipapirer som følge av uro i finansmarkedene i Europa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.