Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet

email

I dag offentliggjør Forskningsrådet hvilke bedrifter som til sammen får 1,25 milliarder forskningskroner. Pengene går til kreftforskning, svømmetrening for sunnere laks, en ny metode for å bevare snøen i alpinanlegg – og mye annet.

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. I utlysningen er bærekraft et viktig element. For å kunne velge søknadene som har best faglig innhold og størst muligheter til kommersiell suksess, bruker Forskningsrådet fageksperter på aktuelle fagområder i fra hele verden.

– Det er ikke bare bedriftene selv som tjener på at det forskes mer. Det er viktig for hele samfunnet. Forskning og utvikling skaper ny kunnskap og nye løsninger som etter hvert blir tilgjengelig for andre bedrifter, og som kan skape gode økonomiske ringvirkninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– I denne utlysningen er bærekraft også et viktig element. Alle søkerne må vise at prosjektet deres bidrar til en løsning på i hvert fall ett bærekraftmål, sier hun. – Dessuten er det positivt at prosjektene legger vekt på digitalisering. 

Det er et mangfold av prosjekter innenfor en rekke spennende områder som får forskningsstøtte.

For eksempel får Lerøy Seafood rundt 6 millioner kroner til et prosjekt for å forske på hvordan man kan gjøre laksen sunnere ved å sette ut unglaksen (smolten) i basseng med vannstrøm. Det skal gjøre den sterkere og sunnere og bidra til at den trenger mindre medisiner når den senere settes ut i sjøen.

Et annet eksempel er Arctic Coat AS, som får 4,4 millioner kroner for å utvikle et system for å dekke til og bevare produsert og naturlig snø i og utenfor sesongen i alpinanlegg. Det skal gjøre at anlegget er bedre rustet mot skiftende vær, som det kan bli mer av fremover. Oslo Vinterpark Tryvann er en av samarbeidspartnerne.

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.  

– Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.