En kulturpolitikk for framtida

ks

Det er positivt at den nye kulturmeldingen legger til rette for overføring av ansvar til kommunesektoren. KS frykter likevel at staten vil legge for sterke føringer på utformingen av lokal politikk.

Kommuner og fylkeskommuner har i dag et betydelig ansvar og en viktig rolle i kultursektoren. Likevel har kultursektoren vært preget av en forståelse av at nasjonal politikk langt på vei er synonymt med statlig politikk.

– Vi er derfor fornøyde med at regjeringen slår fast at fylkeskommunene skal få mer ansvar for kulturoppgavene, og at den nasjonale kulturpolitikken i større grad skal bli utformet i samarbeid og dialog med kommuner og fylkeskommuner, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Stortingmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida» ble lagt frem fredag den 23. november.

Kultur skapes lokalt
– Vi er enige i prinsippet om at kulturinstitusjoner med et klart nasjonalt oppdrag bør finansieres fra staten over statsbudsjettet, enten fra departementet eller fra Kulturrådet. Dette er også i tråd med hva Hagenutvalget anbefalte, sier Helgesen.

At kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle må være en klar forutsetning for et levende kulturliv for framtida, mener KS.

– Det er grunn til å minne om at kunst og kultur av høy kvalitet ikke bare skapes på nasjonale arenaer, men i høyeste grad også lokalt og regionalt. Å øke tilgangen til kunst- og kultur for alle dreier seg derfor om mye mer i tillegg til å sende Oslo-Filharmonien på hjul, sier Helgesen.

Flere lovreguleringer varsles
Kulturtiltak bygges opp nedenfra med utgangspunkt i lokale forutsetninger, menneskelige ressurser, prioriterte ønsker og behov. Staten må ikke legge for sterke føringer for disse tiltakene. Lokalt og regionalt kulturliv må i framtiden være en tydelig premissleverandør der nasjonal kulturpolitikk utformes.

– Det er grunn til bekymring på lokaldemokratiets vegne når statsråden varsler en gjennomgang av kulturloven med sikte på flere lovreguleringer for å sikre retning på den regionale og lokale kulturpolitikken, sier Helgesen.

KS ønsker sterke, inkluderende, kulturelle lokalsamfunn.

– For å oppnå dette er det viktig å styrke lokaldemokratiet, samhandlingen mellom forvaltningsnivåene og engasjementet på kulturfeltet. I tillegg trenger vi tiltak basert på lokale og regionale ønsker og behov. Det vil være et sterkt fundament for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk for framtida, sier Helgesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.