– Effektive miljøtiltak gjør hverdagen bedre for alle

williksen

Hos Bil-demontering Nes AS på Herbergåsen industrifelt på Opaker, ved riksvei 16 mot Kongsvinger, har satsing på miljøtiltak hatt høy prioritet helt siden starten i 1999.

– Et arbeidsmiljø som er i samsvar med miljøkravene er bedre og triveligere for alle parter – både ansatte, omgivelser og kunder, fastslår eier og daglig leder Charley Andersen.

Andersen er en av nestorene i norsk biloppsamler-næring, og kan nå se tilbake på nærmere 20 års drift i Nes etter at virksomheten flyttet hit fra Oslo. Bil-demontering Nes har i dag tre ansatte og tar imot rundt 1.000 pantebiler årlig.

– Som offentlig godkjent mottak av vrakbiler er vi til enhver tid pålagt å følge de bestemmelser som miljøvernmyndighetene pålegger oss. Helt siden starten har vi vært nøye med å drive virksomheten i samsvar med de nye miljøkravene, understreker Andersen.

Regelmessige prøver
– I 2004 bedret vi miljøet i bedriften ekstra ved å legge betong over store deler av tomten. Under betongen ligger store oljeutskillere med kapasitet på 30.000 liter. Alt regnvann på tomten går også over oljeutskillerne før det renner videre ut.

Fra disse tankene sender vi regelmessig inn prøver, og oljeutskillerne tømmes minimum en gang årlig med samtidig innsending av prøver. Resultater fra prøvene sendes fylkesmannen og kommunen. Vi har dessuten automatisk alarmsystem som varsler ved uregelmessigheter ved anlegget.

Utslipp her kan maksimalt være 10 ml pr. liter, og det kontrolleres selvsagt også hva som slippes ut av tungmetaller o.l. Kjempegode resultater her, tyder på at vi har blitt flinke, sier Charley Andersen videre.

Bra for alle
– Hvorfor legges det så stor vekt på miljøsatsing?

– Fylkesmannen som overordnet myndighet opererer med strenge rammer. Dette må vi selvsagt som ansvarlig bedrift forholde oss til. Men så er det også slik at om man skal drive virksomhet som dette, så må det være fornuft i måten man driver på.

Jeg synes absolutt ikke det er OK å slippe skadelige stoffer ut i grunnvannet, og vi vil derfor til enhver tid gjøre alt vi kan for å hindre slikt. Det er helt greit at kravene er strenge her, og så må man selvsagt også sørge for at de håndheves like strengt overfor alle.

Vi har et godt samarbeid med fylkesmannen, og her er de alltid velkommen innom for kontroll. All ære for den jobben de gjør, og når vi også legger godviljen til må jo sluttresultatet bli bra.

Samtidig er det naturligvis slik at gode miljøtiltak er til beste for alle – både oss som jobber her, miljøet rundt oss og kundene som kommer innom, sier Charley Andersen.

Demontering og miljøsanering
– Hvor stor andel av bilene dere får inn blir gjenvunnet, og hvor mye ender som rent avfall?

– Hos oss oppstår det overhodet ikke avfall. Vi demonterer brukbare deler, og olje og andre væsker som drivstoff, spylevæske o.l. tappes av bilen,airbageksplosiver fjernes, batteri tas ut, dekk demonteres og AC-gassanlegg tømmes, i tillegg til annen miljøsanering.

For en rekke av disse komponentene finnes det egne retursystemer, og gjenvinningsløsninger som disse følger videre.

Som godkjent biloppsamler er vi underlagt egne tillatelser fra fylkesmannen, med et strengt regelverk knyttet til fasiliteter og arbeidsområder.

Ender som småbiter
Olje, frostvæske, spylevæske og andre farlige stoffer må leveres til godkjente mottak, og mengder av alle typer må rapporteres årlig.

Når vi har demontert gjenbrukbare deler, og sørget for miljøsanering av bilvrakene, blir disse hentet av BilRetur og transportert til fragmenteringsverk som fortsetter gjenvinningsprosessen – eksempelvis Metallco.

Her blir bilvrakene malt opp i små biter. Det blir i avanserte sorteringsprosesser sortert ut ulike kvaliteter av for eksempel jern, metaller, plast, glass samt en avfallsfraksjon, forteller Charley Andersen videre.

BilRetur – biloppsamleres eget selskap
Ved materialgjenvinning spares energi, fordi omsmelting av f. eks. jern/metall fra bilvrak krever mindre energi sammenlignet med ny produksjon av tilsvarende. I tillegg vil man ved å gjenvinne materialene begrense uttaket og forbruket av jomfruelige råvarer.

Dessverre kan ikke alt materialgjenvinnes, og det blir derfor igjen en fraksjon som går som brennstoff til for eksempel fjernvarmeanlegg, og derved blir energigjenvunnet.

BilRetur – som eies av et 70-tall biloppsamlere over hele landet – ønsker å ha avtale med så mange fragmenteringsverk som mulig, slik at man kan ha en så miljøeffektiv logistikk og transport av bilvrakene som mulig. Da reduseres også miljøbelastningen.

Selskapet er en av Norges hovedoperatører innen innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer med Autoretur AS.

Blir mindre for oss
Til Bil-demontering Nes kommer bilvrak i mange slags tilstand – fra biler som kjører selv inn på tomten, til vrak som mangler både motor, girkasse og andre vitale komponenter.

– Ja, det hender at vi får inn bare skallet, bekrefter Charley Andersen.

– Det tyder på at det finnes en del som tar vare på deler selv, trolig med tanke på senere bruk på egen bil. Men det blir jo selvsagt mindre igjen å plukke av brukbare deler for oss da, sier han.

Delesalget veldig viktig
– Hvor viktig er salg av brukte deler for Bil-demontering Nes?

– Det er veldig viktig, uten tvil. Derfor bruker vi også mye penger på dette til blant annet databaser og nettsalg. Av og til lurer jeg jo på om det faktisk lønner seg til syvende og sist – konkurransen er hard også på dette området. Derfor opererer vi da også med bytterett på en rekke deler.

– Hvor stor del av omsetningen deres står delesalget for?

– Rundt halvparten, sier Charley Andersen, som legger til at bedriften til enhver tid har mellom 10.000 og 20.000 deler på eget lager, og at – ikke uventet – en stadig større del av salget skjer på nettet.

Sunn virksomhet
Sammen med sine ansatte driver han en sunn og solid virksomhet. I 2017 hadde Bil-demontering Nes AS en omsetning på drøyt 2,7 millioner kroner med godt resultat. Lønnsomheten blir betegnet som tilfredsstillende, og soliditeten som meget god.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.