Deloitte skal gå gjennom virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet

nfd

Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

– Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Det offentlige tilbudet skal bli ryddigere for brukerne og gi enda mer verdiskaping ut av hver krone. Arbeidet vi starter nå, skal gi oss grunnlag for å vurdere om vi har de rette institusjonene og om arbeidsdelingen er riktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hvert år bruker over 9000 bedrifter innovasjonsvirkemidlene og det gis årlig langt over 10 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet. Mange av bedriftene opplever at alle virkemidlene og ordningene kan være vanskelig å finne frem i. Regjeringen vil nå ha .

– Dette er et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister. Hvis næringslivet skal lykkes med å skape jobbene som skal bære fremtidens velferdssamfunn, trenger vi virkemidler som fungerer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I september lyste Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet ut oppdraget med å foreta en områdegjennomgang. Gjennomgangen skal kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom aktørene og ordningene og foreslå tiltak. Deloitte har nå fått oppdraget i konkurranse med andre fagmiljøer. Oxford Research og Menon Economics er underleverandører i prosjektet.

– Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Jeg er opptatt av at tilbudet til bedriftene som søker støtte til forskning og innvasjon skal være så bra som overhodet mulig. Konsulentenes arbeid skal sørge for at vi kan ta de rette grepene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.