Optimisme for norsk klippfisk i Brasil

Nærings- og fiskeridepartementet

Etter flere år med utfordrende markedsadgang og tap av markedsandeler til hovedsakelig Kina, har norsk klippfisk fått en sterk start på 2019. Målet med besøket til fiskeriminister Harald T. Nesvik i Brasil er å ytterligere forbedre markedsadgangen for norsk sjømat, slik at sjømatnæringen i større grad kan utnytte mulighetene i det brasilianske markedet. 

På agendaen til fiskeriministeren i Brasil står blant annet samtaler med brasilianske myndigheter og landbruksminister Tereza Cristina Dias, møter med importselskaper og markedsaktiviteter i butikker med Norges sjømatråd. 

I tillegg arrangerer norske myndigheter og Sjømatrådet seminaret «From Ocean to Plate» i Brasilia hvor det tas opp temaer som har felles interesse for begge land, nemlig bærekraftig forvaltning av fiskeri og akvakultur.

– Det er viktig med en tett og konstruktiv dialog med brasilianske myndigheter for å sørge for at norsk sjømat, og spesielt konvensjonell sektor oppnår forutsigbare rammebetingelser, sier Øystein Valanes som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Brasil.

– Klippfisk har en sterk posisjon i brasiliansk matkultur, og trenden for 2019 er at konsumet av norsk klippfisk er økende. Godt markedsarbeid er helt avgjørende for at norske produkter skal kunne styrke den gode posisjonen vi har i Brasil, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 

– Hittil i år ser vi en økning i eksporten av klippfisk av både torsk og sei til Brasil. Målt i volum har Norge eksportert 37 prosent mer klippfisk (av torsk, sei, brosme og lange) til Brasil enn for samme periode i fjor. En svak utvikling av kronen mot dollar, sen påske med senere forsendelser fra Norge og viktige avklaringer vedrørende markedsadgangen til Brasil er medvirkende årsaker til volumveksten. I tillegg er moderat førstehåndspris på sei en viktig forklaringsfaktor, sier Valanes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.