Bufetat ber fylkesmannen åpne tilsyn på egen institusjon

speed heroin

Bufetat, region vest har bedt fylkesmannen åpne tilsyn på sin egen institusjon, Vestlundveien ungdomssenter i Bergen.

Bakgrunnen for Bufetats beslutning er flere kritiske artikler om institusjonen i Dagbladet, der hovedgrunnlaget har vært påstander fra anonyme kilder blant ungdommer og tidligere ansatte.

Vi har kommet til at dette er nødvendig for å imøtegå påstander fra anonyme kilder i Dagbladet. Mange har forståelig nok reagert sterkt på Dagbladets oppslag om tre jenter, hvor to av dem i en periode bodde på Vestlundveien ungdomssenter. Begge døde henholdsvis ett og to år etter at de flyttet fra Vestlundveien og hadde bodd på andre institusjoner etterpå, sier regiondirektør Øistein Søvik.

Dagbladet har tegnet et bilde av en institusjon der det var fritt fram for rusbruk og få grenser.

– Det er svært leit og tragisk at to jenter som var i barnevernet er døde. Men det bildet Dagbladet tegner stemmer ikke med realiteten slik vi ser det. Jentene hadde fortjent et bedre ettermæle enn det Dagbladet gir dem, sier Søvik.

Aksepterer ikke narkotika
Søvik slår fast at Bufetat ikke aksepterer bruk av narkotika på institusjoner; heller ikke på Vestlundveien ungdomssenter.

– Det er svært viktig for oss å understreke at vi ikke gir ungdommer på institusjonen anledning til å ruse seg, slik Dagbladet hevder. Dersom ansatte oppdager at ungdom ruser seg så får det konsekvenser: Vanlige tiltak er begrensninger i bevegelsesfrihet, fotfølging, ransaking av rommene deres og beslag av rusmidler og eventuelt brukerutstyr. De kan også skjermes, det vil si holdes innesperret i perioder. En av jentene Dagbladet skriver om var skjermet (innesperret) i ca. 65 dager av de 6 månedene hun var på Vestlundveien på grunn av rusbruk. Det er 1/3 av hennes tid på institusjonen.

– Vi gjør det vi kan for å hindre rusbruk og for å hjelpe ungdommene med rusproblemer. Begge jentene som Dagbladet omtaler brukte rusmidler både før og etter oppholdet på Vestlundveien. Hanne, som vi har svart på mange spørsmål fra Dagbladet om, var på Vestlundveien i 6 måneder. Hun var på flere institusjoner etter oppholdet, før hun på tragisk vis døde i et fall to år etter at hun flyttet fra Vestlundveien.

Det er også viktig å få frem at Vestlundveien er en type institusjon som tar imot ungdom med svært omfattende og komplekse problemer. Det er en veldig krevende oppgave å hjelpe dem.

Alvorlige påstander
– Påstandene i saken er av svært alvorlig karakter. Dagbladets fremstillingen er egnet til å skape uro for ungdom som er der i dag, for familiene deres, våre hos ansatte og den kommunale barneverntjenesten. Vi ønsker derfor at en nøytral instans går gjennom hvordan vi driver institusjonen. Derfor ba vi Fylkesmannen i Hordaland i går om å åpne en tilsynssak for å vurdere om institusjonen drives forsvarlig. Selv om det ikke er lenge siden sist tilsyn, så har vi kommet til at dette er nødvendig, sier Søvik.

Barn som bor på institusjon skal få hjelp av barnevernet til å trene på å ta gode valg for seg selv. De ansatte skal hjelpe å gjøre barnas liv bedre, tryggere og mer forutsigbare og forsøke å hjelpe barna med å finne grunnsteinene som kan bli fundamentet for et vellykket voksenliv.

– Barnevernet er et felt i utvikling. Tjenestene og institusjonene forbedres hele tiden. Vestlundveien har tatt i bruk ny kunnskap om behandling av barn med store traumer og vært opptatt av å ha trygge omgivelser for ungdommene. Institusjonen er også med i et samarbeid med forandringsfabrikken, «Mitt Liv – institusjon». Det er alltid rom for forbedringer og læring og derfor er vi også opptatt av at også andre vurderer vårt arbeid slik at vi i størst mulig grad sikrer at vi jobber så godt som mulig for å hjelpe de ungdommene som trenger det. Vi er også opptatt av å lytte til ungdommene selv, og lære av deres erfaringer og innspill, avslutter Søvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.