Ansatte med ferie til overs? Det kan bli dyrt!

simployer

Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter.

Mangelfull kontroll over ferieregnskapet kan være en stor økonomisk risiko. Etter ferieloven blir all ferie som ikke avvikles i år automatisk overført til neste år. Det gjør at noen arbeidstakere bygger seg opp en svært høy feriesaldo.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa er ekspert på arbeidsmiljøloven og ferieloven. Han sier det er viktig å bevisstgjøre lederne på det ansvaret de har for til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferie.

– Jeg ser stadig eksempler på ansatte som har 50 dager utestående ferie mot slutten av året. Dersom en slik arbeidstaker sier opp jobben, og har en årslønn på 750.000 kroner, vil det koste virksomheten nesten 150.000 kroner å betale arbeidstakeren for den utestående ferien. Dette beløpet går også inn i grunnlaget for feriepenger, slik at totalutbetalingen blir enda høyere. Mye av denne kostnaden vil i mange tilfeller kunne vært spart gjennom bedre planlegging av ferieavviklingen fra nærmeste leder, sier Gauslaa.

I store virksomheter kan det være mange arbeidstakere som har mange feriedager til gode, som arbeidsgiver risikerer å måtte betale ut ved avslutning av arbeidsforholdet.

Simployers rådgiver påpeker at god planlegging er mye av nøkkelen til å unngå å havne i slike situasjoner.

– I våre kurs gjør vi lederne bevisst på at de som representant for arbeidsgiver har et ansvar for at de ansatte faktisk avvikler ferien. Lederne bevisstgjøres også på den store styringsretten de har til å bestemme tidspunktet for når ferien skal avvikles. Starter du planleggingen i begynnelsen av året har du hele året å styre på. På slutten av året er løpet ofte kjørt, og det er begrenset hva du som leder får gjort, sier Gauslaa.

I tillegg er det avgjørende at man har et system for å håndtere feriedagene, slik at både ledere og ansatte har oppdatert oversikt over feriesaldo, planlagte og gjennomførte feriedager.

Hans Gjermund Gauslaa sier det er spesielt viktig at arbeidsgiver har fokus på ferieavvikling for arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengige stillinger.

– Dette er arbeidstakere som har stor frihet i arbeidsforholdet og som er unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Men de er ikke unntatt fra reglene i ferieloven og de har ofte høyere lønn enn øvrige arbeidstakere i virksomheten. Kombinasjonen av stor frihet i arbeidsforholdet og høy lønn betyr at risikoen for store utbetalinger av feriedager som ikke er avviklet er ekstra stor i slike arbeidsforhold, advarer Gauslaa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.