Altfor høy totalkvote for årets ulvejakt

jakt felling

Klima- og miljødepartementet tar ikke klagene til følge, og opprettholder kvoten på lisensjakt utenfor sonen i region 4 og 5. WWF reagerer på at hele 26 ulver kan felles når lisensjakta starter 1. desember.

– Ulven i Norge er kritisk truet og årets kvote for felling av ulv utenfor ulvesonen er altfor høy. Med en så høy totalkvote utenfor ulvesonen, legges det opp til at all ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan felles  – uten at den har gjort noe annet enn å oppholde seg der, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF. 

Slik det er nå får den kritisk truede ulven kun etablere seg innenfor en ulvesone som utgjør i underkant av 5 prosent av Norges areal. Utenfor sonen felles i praksis alle ulver som oppdages gjennom mesteparten av året, enten gjennom lovlig lisensfelling, eller gjennom raskt iverksatte skadefellingstillatelser, til tross for at ulvene ofte ikke har gjort noen skade. 

– For å være sikre på at alle ulver som vandrer ut av ulvesonen kan skytes vedtar Rovviltnemndene kvoter som er langt høyere enn det antallet ulver som faktisk befinner seg utenfor ulvesonen, sier Lomelde. 

–  Vi er fornøyde med at KLD oppretter en buffersone rundt Deisjøreviret, men ser ikke hensikten med at denne kun skal være gjeldende fram til 1. januar. Uten denne buffersonen er det en risiko for at ulver fra dette reviret, som ligger helt inntil grensa i ulvesonen, kan vandre ut av ulvesonen og bli felt der, sier Lomelde. 

– Dersom departementet opphever denne buffersonen allerede 1. januar blir det å opprette den nå nærmest et spill for galleriet. De gir da et inntrykk av at de tar føre-var prinsippet alvorlig uten at det får noen reell effekt, ettersom ulvene i dette reviret i praksis risikerer å felles om en måned likevel, til tross for at de ikke er omfattet av lisensfellingskvoten innenfor ulvesona. Derfor håper og forventer vi at KLD tar seg sitt ansvar bevisst og opprettholder buffersonen rundt Deisjøreviret også etter at lisensjakta innenfor sonen starter 1. januar, avslutter Lomelde.

Høsten 2017 gikk WWF til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF tapte mot staten i Oslo tingrett, ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett 2. desember. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.