Widerøe vant vestlandet, men tapte Oslo-Røros

widerøe

I utlysning var det tre aktører som konkurrerte om å fly regionale ruteflyginger i Sør-Norge for perioden 1. april 2020–31. mars 2024. Widerøe kom seirende ut av konkurransen på Vestlandet, men taper Rørosanbudet til Air Leap.

– Først og fremst er vi svært glade for at vi har vunnet Vestlandsanbudet, sier Administrerende Direktør Stein Nilsen. – Vi har møtt tøff konkurranse og det er derfor gledelig å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, på dette ruteområdet.

Vi er selvsagt lei oss for å miste Røros. Widerøe har de siste årene klart å opparbeide seg en sterk posisjon på anbudene i Norge, men det har alltid vært hard konkurranse om de forskjellige anbudspakkene. Widerøe har også denne gangen laget et konkurransedyktig anbud til beste for passasjerene på Røros, men vi må ta til oss at det er noen som har kunnet gi et bedre pristilbud til Samferdselsdepartementet. Dette skal vi lære av og lover å komme sterkere tilbake i neste anbudsrunde. 

– Det er mange medarbeidere som i dag er både glad og lettet. At anbudet er tildelt Widerøe er en viktig avklaring for driften i selskapet de neste fire årene. Vi lover at vi skal fortsette å jobbe for å gi et best mulig reisetilbud til folk i hele Norge.

Den norske kortbaneoperasjonen er noe av det mest krevende som kan flys. Kombinasjonen av krevende topografi og geografi, tøffe isingsforhold, arktisk kystklima og svært korte rullebaner på flere av lufthavnene gjør at det krever erfaring for å kunne fly dette så sikkert som mulig. 

Samtidig står kortbanenettet foran en formidabel omstilling. 

For å sikre at kortbanenettet overlever i fremtiden, må vi få til en elektrifisering. Widerøe går i front for å kunne gjennomføre dette grønne skiftet. 

– At vi har vunnet denne kontrakten gjør det mulig for oss å fortsette dette arbeidet. Det sikrer samtidig at store deler av Norge får ta del i denne spennende og viktige endringen, avslutter Nilsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.