Forskningsprosjekt skal gi bedre glassrekkverk

sintef

Glass og Fasadeforeningen (GF) har i lang tid rettet oppmerksomheten mot glassrekkverk som ikke oppfyller kravene til sikring mot gjennomfall. SINTEF følger opp og advarer mot glassrekkverk med «skremmende lav kvalitet».

– Mange rekkverk har høy kvalitet, men fremdeles syndes det med feil prosjektering og montering. Derfor blir GF med som partner i et forskningsprosjekt om sikre glassrekkverk, sier Bjørn Glenn Hansen.

SINTEF har på oppdrag utført laboratorie- og feltprøving som har avdekket at mange glassrekkverk ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende standarder. I tillegg er dokumentasjonen ofte mangelfull. Tilbakemeldinger om rekkverk som blåser ned og oppleves utrygge av brukerne, viser at mange glassrekkverk er mangelfulle og feil montert i norske bygninger både offentlige og private.

Et av testresultatene er fra i fjor, da foreningen gikk lavpriskjedene nærmere etter i sømmene og avdekket at to kjeder solgte «rekkverk» som ikke innfridde tekniske krav.

Les også:  Biltema støtter kreftforskning

– Resultatene fra prøvene hos SINTEF bekrefter våre påstander om at det blir levert for mange rekkverksstolper som ikke har tilstrekkelig styrke og stivhet, og har feil innfesting til balkong/terrasse. Samtidig ser vi at glassene både kan være underdimensjonert og at det benyttes feil type sikkerhetsglass i de ulike systemløsningene.

– Som del av vår målsetting om å komme problemene til livs, har vi besluttet å delta i dette nye forskningsprosjektet. Som nøytral bransjeaktør skal vi blant annet bidra til å spre kunnskap om riktige løsninger og produkter som igjen skal redusere antall feilleveranser, sier Bjørn Glenn Hansen.

Det er SINTEF som tok initiativet til prosjektet og dannelsen av dette partnerskapet.

Les også:  Biltema støtter kreftforskning

– Ved prøving viste det seg at færre enn halvparten av glassrekkverkene består de norske kravene. Glassrekkverk har falt ned og vi får meldinger om glassrekkverk som oppleves utrygge. Nå har vi samlet 11 partnere som skal gå dypere inn i hvordan et glassrekkverk bør være utformet, innfestet og forankret, sier Jan-Fredrik Aasheim, rådgiver ved SINTEF-laboratoriene i Oslo.

– Hva er prosjektets definert mål og hva kjennetegner et sikkert glassrekkverk?

– Prosjektet har til hensikt å utvikle kravspesifikasjoner og anbefalinger for glassrekkverk og innfesting/forankring av glassrekkverk. Dette er tenkt presentert i en åpen forskningsrapport, som en veileder til nytte for produsenter, leverandører, myndigheter, prosjekterende, utførende og forbrukeren. Vårt faglige hovedfokus er i utgangspunktet rettet mot innfesting og forankring, og det er spesielt mot treverk vi konstaterer problemer. Forankring er ikke definert i NS 3510 og en veileder vil kunne beskrive gode løsninger, fortsetter Aasheim.

Les også:  Biltema støtter kreftforskning

I tillegg til SINTEF er Glass og Fasadeforeningen, DiBK, Backe Entreprenør AS, Sagstuen AS, PKS Industrier AS, Sørbø Industribeslag AS, OnLevel Gmbh, Fana Glass AS, Arnøy Engros AS, Brødrene Midthaug AS og BeslagGrossisten AS med som partnere.

– Vi trenger å få bedre innsikt i årsakssammenhenger og øke sikkerheten forbundet med glassrekkverk. Vi er glade for å få med relevante partnere med i dette forskningsprosjektet. Vi ønsker oss partnere fra hele verdikjeden i byggeprosessen, og vi ønsker spesielt flere arkitekter og entreprenører med i prosjektet, sier Aasheim.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.