Stor interesse for ny bedriftsordning: Bytter bil med buss, sykkel og gange

geta

Mer enn 60 000 arbeidstakere på Nord-Jæren benytter seg allerede av bedriftstjenesten Hjemjobbhjem som har som mål å få flere til å bytte ut bilen med andre transportmidler når de skal på jobb. Nå står også Trondheim for tur, og flere fylker har meldt sin interesse for suksessprosjektet.

– Vi har på bare knappe tre år gått fra 0 til 646 bedrifter i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Mange ansatte har allerede byttet ut bilen til og fra jobb med buss, tog, båt og elsykkel, eller ved rett og slett å gå. Nå har vi også startet en ett-årig pilot i Trondheim, og flere kommuner og fylker i Norge har vist interesse for å etablere vårt mobilitetskonsept, sier leder for Hjemjobbhjem, Siri Melberg.

Da kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland, sammen med Bysykkelen, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg etablerte Hjemjobbhjem høsten 2015, var mandatet å bidra til regjeringens nullvekstmål. For å få flere til oftere å bytte ut privatbilen med andre transportmidler til og fra jobb, fikk de blant annet hjelp av teknologiselskapet Geta.

– Vårt hovedmål var å utvikle en nettløsning som motiverte arbeidstakere til å bytte ut bil med sykkel, gange eller kollektivtransport og å skape en sømløs reise til og fra jobb. Den største utfordringen var å få forskjellige systemer og plattformer til å prate sammen. Systemet må være tilgjengelig for de reisende hele tiden. El-bysyklene kan som eksempel hentes ut av ansatte i en Hjemjobbhjem-bedrift hele døgnet, sier prosjektleder i Geta, Valdis Iljuconoks.

For å dekke den økte interessen for Hjemjobbhjem jobber Geta nå med å lansere et system som kan overføres og brukes i andre fylker og byer med minimal egeninnsats. Geta har sammen med Kolumbus utviklet sanntidsinformasjon om kollektivtransporten i området, både på skjermer på en rekke holdeplasser, på Kolumbus sine nettsider og i en app. Flere av de store bedriftskundene av Hjemjobbhjen har også egne skjermer med denne oversikten ved utgangen på arbeidsplassen.

– Vi tilbyr alle ansatte i Hjemjobbhjem-bedrifter å kjøpe en 30-dagers billett som gir tilgang til all buss-og-togtrafikk i området. Enkelte båter er også inkludert i dette billetten. Det samme er gratis bruk av el-bysykler, sier Melberg.

Hjemjobbhjem har til nå tilbudt bedrifter å låne elsykler i kortere perioder Videre er vi godt i gang med å lansere en leasing-ordning hvor den enkelte arbeidstaker kan lease en elsykkel gjennom jobben. Det har vært en vellykket lansering.

Ifølge Siri Melberg handler Hjemjobbhjem mye om å motivere de enkelte arbeidstakerne i Hjemjobbhjem-bedriftene til å endre sin atferd som å redusere bilbruken. Gjennom god informasjon om tilbudet til sluttbruker og et godt system utviklet av Geta, er det enkelt for våre kunder å få tilgang til våre produkter og tjenester. 

For å kartlegge reisemønster i bedriftene sender vi ut en årlig reisevaneundersøkelse. Et av våre virkemidler er å sette i gang konkurranser i bedriftene for å motivere ansatte til å endre reisevaner. Det kan for eksempel være å tracke hvem som har syklet eller gått mest i løpet av en måned. Det er en helt åpenbar helseeffekt her som er positiv både for bedriften og den enkelte ansatte. Vi har foredrag om helse og vi har utviklet et eget helseprosjekt hvor vi rekrutterer brukere fra ulike bedrifter. Alt dette for å få ansatte til å endre atferd. Resultatet fra disse prosjektene har utelukkende være positive.

Kolumbus jobber nå med digitale løsninger som kobler kunde- og organisasjonsdata fra Getas systemer. Det skal gjøre det enda enklere og mer motiverende for de ansatte å sykle, gå eller bruke kollektivtransport til jobben.

– Vi ønsker å lage en digital konkurranseplattform som skal gjøre det enda mer inspirerende å endre atferden sin. Ved å bruke såkalt gamification kan det være ett av veldig mange virkemidler som gjør at vi når det overordnede målet vårt, nemlig at all vekst i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing, sier mobilitetsutvikler i Kolumbus, Espen Strand Henriksen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.