Spacemaker nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

bygg reis deg

Spacemaker har utviklet en selvbetjent programvare som ved hjelp av kunstig intelligens utreder alternative løsninger for byggeprosjekter og bidrar som beslutningsstøtte til arkitekter, eiendomsutviklere og myndigheter.

Automatiske analyser av en svært omfattende mengde faktorer som sol, støy, vind, terreng, omkringliggende bebyggelse og utsikt, gjør at Spacemaker kan tilby en helhetlig oversikt over ulike løsningers utfordringer og kvaliteter. 

Kunstig intelligens brukes til å teste store deler av det enorme mulighetsrommet som finnes i forbindelse med tomtekjøpsvurderinger og i tidligfase utvikling. I motsetning til tidligere verktøy som låser ett og ett parameter i en typisk «vannfallsprosess», gjør Spacemaker det mulig å arbeide interaktivt med et prosjekt og utforske alternativer og sammenlikne fordeler og avveininger av samtlige faktorer parallelt. 

– Et utviklingsprosjekt er ekstremt komplekst med tanke på alle kvaliteter en ønsker å oppnå: gode solforhold på balkonger og uterom, godt dagslys i leilighetene, lite støy på soverommet, god utnyttelse av areal, skjerming for naboen og myndighetskontroll med krav til universell utforming. Spacemaker bidrar til at arkitekten kan ha flere tanker i hodet på en gang, sier daglig leder Håvard Haukeland.

I tillegg til å arbeide ut ifra et svært godt beslutningsgrunnlag, vil arkitekten kunne være trygg på at gode løsninger ikke er oversett. Fageksperter som brannkonsulenter og dreneringseksperter involveres tidlig for å slippe ubehagelige overraskelser, dårlige nødløsninger og suboptimale valg. Man sparer tid og penger ved å unngå og hyre inn en akustiker for hvert nye konsept for kontrollere at man overholder støykrav. Dette testes ut automatisk i Spacemaker. Dialogen med kommune og planmyndigheter forenkles da Spacemaker gjør det enklere å dokumentere krav om MUA, støyforhold, universell utforming m.m.

– Spacemaker gjør det enklere for arkitekter å få innsikt i prosjektet og spille ball med programvaren for å gjøre kloke beslutninger. Samtidig kan arkitekten være trygg på at prosjektene møter utviklerens krav til salgbart areal, myndighetenes reguleringskrav, at leilighetene har gode kvaliteter og tar hensyn til naboer og andre eksterne, sier Haukeland

Spacemaker trekkes frem som et velegnet verktøy for fortetting av urbane områder, som er komplekse i sin natur, både med tanke på reguleringer og gode bokvaliteter til alle beboerne. Det er en generell oppfatning om at fortetting i seg selv bidrar til bedre miljø, og Spacemaker gjør det enklere å gjøre fortetting på en god og bærekraftig måte. En annet miljøgevinst er at Spacemaker gjør det enkelt å ta drenering og overvann inn i betraktningen tidlig. Ved å gjøre dette kan man unngå dyre og dårlige løsninger på et senere stadium for å unngå overvann og oversvømmelser, som er et stadig økende problem i urbane områder.

Spacemaker har bred anvendelse både med tanke på geografi, bruksområder og brukergrupper. Spacemaker er et SaaS-produkt (software-asa-service) og dermed designet for skalering, og krever minimal teknisk implementering for å kunne tas i bruk.

Spacemaker er grunnlagt i Norge i 2016, og er nå over 90 ansatte. Per i dag har Spacemaker kontorer i Boston, Barcelona, Oslo, Göteborg og Cambridge.

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18. oktober under Bygg Reis Deg messen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.