Søk i tallene til Stortinget

Foto: Stortinget

Siste møte før sommeren ble holdt i Stortinget i forrige uke, og foreløpige tall for sesjonen 2018-2019 kan oppsummeres.

– Det har vært et spennende politisk år der Stortinget har behandlet mange saker og der dynamikken ble endret da regjeringen gikk fra mindretalls- til flertallsregjering, oppsummerer stortingspresident Tone W. Trøen.

I stortingssesjonen 2018–2019 har Stortinget holdt 96 møter og behandlet 424 innstillinger fra komiteene. Stortingsrepresentantene har så langt stilt 2336 spørsmål til regjeringen. Dette tallet vil øke siden det stilles skriftlige spørsmål til regjeringen helt fram til ny sesjon starter i oktober.

Tallene for andre håndterte saker viser at dette har vært en sesjon på det jevne for Stortinget. Den største endringen i tallene fra tidligere år er at antallet anmodningsvedtak har gått kraftig tilbake. Et anmodningsvedtak er når Stortinget ber regjeringen om å utrede eller foreta seg noe. Tallet på anmodningsvedtak har økt markant de senere år, men i år er tallet merkbart lavere.

– En viktig del av forklaringen er at vi har fått en flertallsregjering i løpet av året, men tendensen til færre anmodningsvedtak så vi også før KrF gikk inn i regjering i januar, sier Trøen.

Mye mer enn taletid

– Når tallene legges fram er journalister gjerne opptatt av hvor mye taletid de ulike representantene har hatt i stortingssalen. Vi har mange andre tall som viser det viktige arbeidet representantene gjør, sier Trøen.

Så langt i sesjonen er det ifølge komiteene gjennomført 105 høringer.

– Vel så viktig som taletiden vår er tiden vi bruker på å lytte og utvikle politikken i tråd med samfunnets og innbyggernes behov. Høringene gir interesseorganisasjoner og berørte parter anledning til å gi innspill og råd om de saker komiteene i Stortinget behandler, oppsummerer stortingspresidenten.

Søk i tallene på: data.stortinget.no.

Foto: Stortinget

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.