Slik skal maskinlæring gjøre Aker BioMarine mer lønnsom og bærekraftig

Aker BioMarine

Ved bruk av sanntidsdata og maskinlæring vil Norges største krillselskap, Aker BioMarine både optimalisere produksjon og redusere utslipp. 

Under Oslo Business Forum, 25.september, snakker Aker BioMarines direktør for bærekraft, Runa Haug Khoury om hvordan investering i teknologi og bærekraft vil være nøkkelen for fremtidig verdiskaping i norsk industri.

– I likhet med andre bransjer må vi som driver fangst og produksjon av naturressurser gjøre store omveltninger for å møte miljøutfordringene vi står ovenfor. Vi ser et klart behov for å sette bærekraft på agendaen. For oss har investering i teknologi vært en viktig driver for både bærekraftige initiativ og sikring av langsiktig verdiskaping, sier Haug Khoury.

Selskapet har satset stort på teknologi det siste året og inngikk i januar en avtale med IT-selskapene Cognite og Nextbridge Analytics for å digitalisere innhøstings- og produksjonsvirksomheten på båtene Aker BioMarine opererer i Antarktis.

– Vi har et stort globalt paradoks. Vi vet at vi trenger å høste mer og av flere arter i havet. Samtidig passer vi alt for dårlig på havets helse. Å bruke teknologi for å passe bedre på biologi er en helt naturlig utvikling og en kjerne i vårt bærekraftarbeid. Gjennom digitaliseringsprosjektet har vi nå kartlagt en enorm mengde historisk data, blant annet krillens bevegelsesmønster. Det betyr at vi kan effektivisere gjennom å fiske smartere samtidig som vi reduserer fotavtrykket vårt, sier Haug Khoury.

Dataplattformen Aker BioMarine utvikler i samarbeid med Cognite og Nextbridge Analytics benytter seg av den mest moderne, fremtidsrettede teknologien på markedet. Selskapet ser gevinster både på fiskeri og produksjon i form av inntektssparing, miljø og medarbeidertilfredshet gjennom den teknologiske investeringen.

– Samlet sett ser vi gevinster for mange millioner dollar samtidig som produktkvalitet og medarbeidertilfredsheten går opp og ressursforbruket går ned. Å investere i teknologi handler for oss om å sette mennesket i sentrum og utstyre de med verktøy som gjør arbeidsdagen enklere. Bruk av ny data, innsikt og analyse optimaliserer beslutningsprosesser gjennom hele verdikjeden vår, sier Ole Thoresen, digitaliseringsdirektør i Aker BioMarine.

Han legger vekt på at selskapet har et stort fokus på å oversette kompliserte data til enkelt og håndgripelig for at flest mulig ansatte skal kunne benytte seg av mulighetene teknologien gir.

– Implementering av digitale verktøy på en brukervennlig måte fører til at vi bruker mindre tid på enkelte rutinemessige oppgaver og heller får utnyttet kjernekompetansen hos våre ansatte. Hos oss henger teknologi, bærekraft og lønnsomhet sammen. Investerer du i helheten, miljø, teknologi og menneskene får du en naturlig avkastning på kvalitet og sikrer langsiktig lønnsomhet, det er vår erfaring, avslutter Thoresen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.