Skal møte 100 bedrifter på under 100 dager

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Jan Christian Vestre skal møte 100 bedrifter før nyttår. – Vi skal i gang med et grønt industriløft, og vi har dårlig tid.

Denne uken går startskuddet for næringsministerens reiser, når han besøker Stord, Haugesund og Stavanger. På programmet står virksomheter innen fornybar sektor og ny teknologi, samt innen olje, oljeservice og maritim næring.

– Jeg har store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv. Regjeringen vil bidra til å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp med begge hender, sier Vestre.

Før årsskifte skal han reise rundt i hele landet for å møte bredden av næringslivet. Nærmere bestemt minst 100 bedrifter på under 100 dager.

– Jeg ser frem til å møte bedriftene, og å høre hvordan de mener næringslivet og staten kan jobbe sammen for å oppnå målene vi har satt oss.

Regjeringen vil få fart på nye grønne industriprosjekter, som hydrogen, flytende havvind, karbonfangst- og lagring og batterier.

– Norge har verdensledende kompetanse og naturressurser for å få dette til. I tillegg har vi et omstillingsdyktig næringsliv, sier næringsministeren.

Han vil også ta initiativ til et omstillingsbarometer, som over tid skal måle konkrete trekk ved norsk økonomi som er sentrale for omstillingsevnen. Og for å legge til rette for omstillingen vil regjeringen gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk statlige ordninger.

– Det skal være én vei inn i virkemiddelapparatet. Det må være samsvar mellom bedriftenes behov og ordningene vi tilbyr. Fellesskapets penger skal brukes effektivt for mest mulig verdiskaping, sier Vestre.

Næringsministeren påpeker at fastlandseksporten er helt avgjørende for å lykkes med grønn omstilling og verdiskaping.

– For å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030 vil vi styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og finne nye tiltak som raskt kan settes i gang, sier Vestre.

– Det haster både med grønn omstilling og med å øke fastlandseksporten. Nå vil vi høre fra næringslivet, som er selve drivkraften, hva vi helt konkret kan gjøre for å få opp farten, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.