Seks av ti forventer fortsatt økt boligrente

kalkulator

Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,1 i november til 10,0 i desember. Tallene bekrefter den stabile trenden boligmarkedet er inne i.

Hele 6 av 10 nordmenn forventer fortsatt økt boliglånsrente, i kontrast til at stadig flere økonomer nedjusterer renteprognosene for det kommende året.

– Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som tror at rentetoppen er nådd. I NBBL forventer vi at renten forblir uendret i desember, men mener at det vil være fornuftig av Norges Bank å fortsatt holde muligheten åpen for renteøkning i mars, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 44 prosent november til 46 prosent i desember, og bryter dermed en seks måneders fallende trend. Boligprisforventningen avslutter dermed 2019 litt under det historisk gjennomsnittet på 51 prosent. Nivået tilsier dermed at den moderate boligprisutviklingen fortsetter inn i 2020.

Seks prosent oppgir at de er bekymret for egen jobbsituasjonen det neste året. Det er en liten oppgang fra tidligere, men vitner fortsatt om ok utvikling i norsk økonomi. Vi ser imidlertid tegn til veksten dempes på andre områder. Lavere vekst i norsk økonomi, årets renteoppgang og høy boligbygging vil dempe boligprisveksten neste år. NBBLs forventer derfor at boligprisene vil holde seg nær dagens nivå gjennom hele 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.