Robuste resultater i en turbulent tid for DNB

dnb

DNB legger nok et godt kvartal bak seg, med et resultat på 7 785 millioner kroner i andre kvartal. Det er en økning på 1 353 millioner kroner sammenliknet med andre kvartal i fjor, og 230 millioner kroner fra første kvartal. DNBs sterke soliditet og økte lønnsomhet gjør banken godt posisjonert for videre vekst.

Til tross for uro internasjonalt fortsatte aktiviteten i norsk økonomi på et svært høyt nivå gjennom andre kvartal, og var preget av rask gjeninnhenting og forbruksvekst. Rekordlav arbeidsledighet, høy kapasitetsutnyttelse og høy inflasjon dannet bakteppet for at Norges Bank i juni økte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng for å dempe presset i den norske økonomien. Inflasjonen er likevel lavere i Norge enn i sammenliknbare land. 

– Igjen viser norsk økonomi seg robust i møte med internasjonal uro. Norsk næringsliv holder farten oppe, og den høye aktiviteten gjenspeiler seg på tvers av alle bankens områder. Vi venter også at norske bedrifters investeringer vil fortsette å vokse, godt over det vi ser i andre land, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Banken opplever god utvikling på alle produktområder i kvartalet. Til tross for turbulens i markedene holder inntektene fra kundedrevne aktiviteter (provisjonsinntekter) seg stabilt, og er ned 1,9 prosent, sammenliknet med det historisk høye nivået i tilsvarende kvartal i fjor.

Lønnsom volumvekst og positive effekter fra reprising som følge av den økte styringsrenten bidro til at bankens netto renteinntekter økte med 2 116 millioner kroner, eller 22,5 prosent, fra andre kvartal 2021, og med 1 079 millioner kroner, eller 10,3 prosent, fra første kvartal i år. 

– Vi opplever solid utlånsvekst. Vi har konkurransedyktige priser, og er glade for at så mange kunder velger DNB og Sbanken når de skal kjøpe bolig. Vi har styrket tilbudet overfor de unge, som får våre beste priser og tilgang til egne rådgivere, sier Braathen.

Bankens kundeportefølje er solid, og godt bankhåndverk i arbeidet med restruktureringer bidro til at netto tilbakeføringer av tapsavsetninger i kvartalet ble på 209 millioner kroner, hovedsakelig fra bedriftskunder innen olje, gass og offshore. 

DNB har nå passert en milepæl med 100 grønne og bærekraftslinkede lån utstedt til bedriftskunder siden denne lånetypen ble introdusert i 2018.  Dette innebærer at banken har tilrettelagt for bærekraftig finansiering tilsvarende 302 milliarder kroner, og dermed er godt på vei til å nå målet om å finansiere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1 500 milliarder kroner innen 2030.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.