555 millioner fra Havbruksfondet til nordlandskommuner

nfk

– Vi har vært opptatt av at vertskommunene som legger til rette for oppdrett skal få mer igjen for å utvikle gode tjenester. Nå har vi en regjering som har lyttet til våre innspill, det sier en fornøyd fylkesrådsleder for Nordland Remi Solberg.

Nordland fylkeskommune vil få utbetalt nesten 80 millioner for 2022 gjennom havbruksfondet.   

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år. 

I Nordland vil vertskommunene få utbetalt 555 millioner for 2022.

– Men den foreslåtte endringen vil Nordland fylkeskommune alene få utbetalt over 24 millioner mer. Disse pengene kommer svært godt med i en tid hvor vi har økte renteutgifter og økte kostander i Nordland fylkeskommune, avslutter Solberg.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.