Pensjonistforbundet: – Nok et skuffende trygdeoppgjør

pensjonistforbundet

Pensjonistene vil med dette trygdeoppgjøret få en realinntekstnedgang på 0,15 prosent. Pensjonistforbundet, SAKO-samarbeidet og SAFO vil ikke skrive under på protokollen fra trygdedrøftingene 2020, da oppgjøret medfører at pensjonistene nok en gang taper kjøpekraft. 

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. 

Han understreker at det aldri var intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten. 

– Vi står skuffet og forbannet tilbake. Det vi nå skal gjøre, er å ta en runde med de politiske partiene og minne dem om at det er stortingsvalg til neste år. Pensjonistforbundet og SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) er partipolitisk nøytrale og vi vil selvsagt anbefale de av medlemmene våre som deltar i valget til å se på partiprogrammene og finne ut hvem som vil ta oss ut av denne situasjonen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.