Norge stor eksportør av sagtømmer

Landbruksdirektoratet

Norge er fjerde største eksportør av sagtømmer på verdensbasis. Eksporten skjer hovedsakelig til Sverige og Tyskland. Samlet verdi av tømmer- og trevareeksport var nær 21 mrd kroner i 2022.

Skogbruket og skogindustrien eksporterte tømmer og trebaserte varer til en samlet verdi av nesten 21 mrd kroner, opp med 5 mrd kroner siste år. Selv om papirvarer og papirmasse fremdeles betyr mest, er eksportverdien av tømmer, trelast og andre trevarer økende. Landbruksdirektoratet har tall tilbake til 2010, og det er første gang vi ser at eksporten av sagtømmer er større enn massevirke.

Trenden de siste årene er økende eksport av sagtømmer, mens eksportvolumet av massevirke er mer stabilt. – Årsaken til eksporten er økende etterspørsel, svært høye tømmerpriser og stor avvirkning, i tillegg til manglende foredlingskapasitet i Norge, kommenterer Trond Svanøe-Hafstad, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Sagtømmerandelen utgjorde 58,4 prosent av hogsten i 2022. Det ble eksportert 2,15 mill. kubikkmeter sagtømmer, en økning på 19 prosent fra 2021. Til sammenligning ble det eksportert 1,96 mill. kubikkmeter massevirke av gran og furu.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.