Næringslivet rammes: – Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter

Regnskap Norge

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt.

– Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

– Regnskap Norge kjenner økonomien til landets små og mellomstore bedrifter. For mange er det liten tvil om at likviditeten blir stram når inntektene forsvinner – som følge av ny nedstenging. I den sammenheng er det derfor bra at bedriftene kan få utsettelse på betaling av skatter og avgifter, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Utfordringen er imidlertid at regningen kan bli enda høyere når den senere skal betales, dersom myndighetene fortsatt opprettholder at bedriftene skal ilegges rente på utsettelsen. Dette var tilfelle med den forrige ordningen, og vi erfarer nå at mange bedrifter har fått større økonomiske utfordringer enn de opprinnelig hadde.

– Regnskap Norge oppfordrer myndighetene til å vurdere å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter. Uavhengig av et slikt fritak mener vi de også må se på ordningen for tilbakebetaling. I dag opplever flere virksomheter at det er et svært strengt regime med absolutte frister, sier Regnskap Norge-direktøren: – I dag er det slik at dersom en bedrift oversitter én innbetaling faller den ut av hele ordningen, uten mulighet til å komme tilbake i den igjen. I tillegg påløper ytterligere forsinkelsesrente.

– Skatteetaten må få fullmakt og styringssignaler om at tilbakebetalingen må kunne skje med større smidighet enn under ordinære forhold. Vi er for eksempel kjent med virksomheter som utilsiktet har oversittet betalingsfrister og dermed utsettes for tvangsinnfordring. Dette er svært beklagelig i en tid som er alt annet enn normal!

– Det er alltid noen virksomheter som på et tidspunkt ikke er økonomisk levedyktige og vil gå konkurs. Disse kan ikke reddes med smidige løsninger og ekstratiltak. Regnskap Norges bekymring knytter seg derimot til alle de små og mellomstore bedriftene som i normale forhold har en sunn økonomi, sier Aale-Hansen og avslutter: – Vi kan ikke la disse gå til grunne på grunn av koronatiltak og byråkratisk regelrytteri i en unormal situasjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.