Storebrand applauderer Equinors økte klimaforpliktelser

storebrand

Norges største selskap, Equinor, har forpliktet seg til å ta betydelige, ytterligere skritt for å møte klimautfordringene. Dette er utfallet av dialog med de tre investorene Storebrand Asset management, UBS Asset Management og HSBC Global Asset Management, i investorgruppen Climate Action 100+. 

Dialogen er del av investorinitiativet Climate Action 100+, som består av over 300 investorer som forvalter over 33.000 milliarder dollar. Initiativet skal sikre at selskapene som slipper ut mest drivhusgasser globalt tar nødvendige grep for å møte klimautfordringene.

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter, med over 700 milliarder kroner i forvaltningskapital. 

– Som investor er vi overbevist om verdien av aktivt eierskap gjennom samarbeid med selskaper vi investerer i og andre investorer. Resultatene fra prosessen med Equinor har forsterket denne overbevisningen, sier Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad.

I en fellesuttalelse som er blitt til i samarbeid med investorene, forplikter Equinor seg til en forretningsstrategi som er i samsvar med målene satt i Parisavtalen. Selskapet vil også sette seg nye klimarelaterte mål for forretningsstrategien som strekker seg lenger enn 2030. Equinor vil offentliggjøre oppdaterte mål og ambisjoner i 2020, og deretter rapportere årlig på arbeidet med å nå disse målene. Equinor vil også jevnlig evaluere sine klimarelaterte ambisjoner, mål og nøkkeltall. 

Ytterligere tiltak inkluderer å vurdere porteføljen mot et klimascenario på under 2 grader, og intensjoner om å styrke koblingen mellom lønnsgodtgjørelser og klimarelaterte mål blant ledende ansatte og ansatte. Equinor vil også gjennomgå sine medlemskap i bransjeorganisasjoner som formidler holdninger til klima – og energipolitikk, for å sikre at medlemskapene stemmer overens med selskapets støtte til Parisavtalen.

Dagens kunngjøring føyer seg inn i rekken av flere lignende avtaler nådd gjennom investorinitiativet Climate Action 100+, blant annet med Shell og BP. Til sammen viser forpliktelsene at aksjeeiernes har økt sin innflytelse gjennom initiativet. 

– Equinor tilhører en gruppe av større olje – og gasselskaper som forstår at handling må til for å bekjempe klimaendringene, for å sikre sin posisjon i en renere, global økonomi, sier Stephanie Pfeifer. 

Pfeifer er medlem i styringsgruppen til Climate Action 100+, og leder for IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change.

– Ved å bygge på de grepene selskapet allerede har tatt, vil investorene fortsette å jobbe med Equinor så de fullt ut tilpasser sin virksomhet med målene i Parisavtalen. Investorene forventer også at andre i bransjen følger selskapets eksempel. Alternativt må de ta konsekvensene av å ignorere noen av deres største aksjonærer. 

Valeria Piani, leder for strategisk engasjement i UBS Asset Management, representerer en av de tre investorene som har ledet dialogen med Equinor. Hun setter pris på dialogen. 

– Vi verdsetter tett dialog og diskusjon med selskaper som utvikler langsiktige verdier og nye, bærekraftige løsninger som adresserer både risikoen og mulighetene klimaendringene utgjør, sier Piani.

Storebrands konsernsjef Grefstad er enig:

– Det er svært motiverende å se at store selskaper som Equinor tar kritisk viktige skritt i riktig retning for å tilpasse strategien til Parisavtalen. Vi er svært fornøyde med at Equinor forplikter seg til en fremtid med lavt karbonavtrykk. Vi forventer at andre selskaper i energisektoren inspireres, og følger lederskapsignalet Equinor har satt, sier Grefstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.