Nå kan Kriminalomsorgen bruke fotlenke med GPS-sporing

Kriminalomsorgen

For første gang i Norge gjennomfører en domfelt nå straff med fotlenke med sporingsteknologi. Den nye fotlenken gir Kriminalomsorgen mulighet til å spore domfelte ved brudd på vilkår, og gir mulighet for en bedre oppfølging av domfelte.

Den første fotlenken av denne typen ble påsatt i forrige ved Akershus friomsorgskontor, og ytterligere en domfelt har også startet straffegjennomføring med den nye typen fotlenke ved enheten.

– Vi mener at bruk av digitale kontrolltiltak bør anvendes for å gi særlig unge domfelte en ny mulighet og et alternativ til straffegjennomføring i fengsel. Dette er et nytt og moderne verktøy som Kriminalomsorgen kan benytte, som kommer i tillegg til vanlige fotlenker uten GPS-sporing. Fordelen med en slik straffereaksjon er at det er enklere for Kriminalomsorgen å gi denne gruppen domfelte en tettere oppfølging med fokus på progresjon, innhold og tilbakeføring til samfunnet, sier Nirushanthy Anfinnsen, leder av Akershus friomsorgskontor

Posisjonssporing kan kun iverksettes ved brudd på vilkårene.

Akershus friomsorgskontor har satt sammen et tverrfaglig team bestående av en politibetjent på forebyggende ved Øst politidistrikt, samt EK-koordinator, en kriminolog, EK-saksbehandler og friomsorgsleder som skal følge opp straffegjennomføringen.

Fra 17.mars 2021 fikk kriminalomsorgen anledning til å innvilge straffegjennomføring med elektronisk kontroll med særvilkår om digitale kontrolltiltak for domfelte som ellers ikke ville fått innvilget ordinær straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Dette inkluderer både fotlenke med sporingsteknologi og videosamtale i samfunnet (VIS).

VIS kan benyttes som et samtaleverktøy og kan erstatte ordinære obligatoriske oppmøter hos kriminalomsorgen. VIS kan også benyttes som kontrolltiltak som erstatning for uanmeldte kontroller i bolig eller på sysselsettingssted.

– Teknologien gir oss mer fleksibilitet og er også med på oppmuntre til nytenking til hvordan vi best gjennomfører straffereaksjoner til det beste for samfunnet og den domfelte, avslutter Anfinnsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.