Mange realiserte investeringskonto med lav skattesats i desember

iphone app

Over 100 millioner kroner ble tatt ut av investeringskontoer i Nordnet i desember. – Mye av uttakene skyldes nok at kunder ville betale 23 prosent skatt på aksjegevinster, og ikke over 30 prosent, som er satsen for 2019, sier spareøkonom.

Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 115 millioner kroner i desember. Aksjefond ble nettosolgt for 52 millioner, rentefond for 53 millioner og kombinasjonsfond for 10 millioner.

Hele nettosalget stammer fra kunder med investeringskonto. Kunder med aksjesparekonto og ordinær VPS-konto hadde nær null i nettosalg av fond i desember, og satt dermed i ro mens børsene falt i desember.

– Mange kunder har kontaktet oss om de nye skattereglene for investeringskonto, og vi har blogget om dette temaet flere ganger i 2018. Når vi har forklart at skattesatsen for aksjegevinster øker i 2019, har en del kunder valgt å realisere gevinster før årsskiftet, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han forklarer at dette kan være smart såfremt kunden har mindre enn fem års sparehorisont.

– Det er åpenbart bedre å betale 23 % skatt på en aksjegevinst i 2018 enn å betale 31,68 % i 2019. Er sparehorisonten lenger enn fem år, bør kunden derimot la pengene stå i investeringskontoen, og dermed få avkastning på et høyere beløp. Etter noen år vil rentes-rente-effekten medføre at det ubeskattede beløpet blir høyere – også etter skatt, forklarer han.

2019: Høy skattesats på aksjer – lav på renter
Finansdepartementet har vært tydelige på at det skal være lik skattesats på investeringer i aksjer og aksjefond, uavhengig av hvilken kontotype man velger. Derfor endres nå skattereglene for investeringskonto.

Fra 1.1.19 vil all avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 % (30,59 % i 2018). Tilsvarende vil renteavkastning skattlegges med 22 % (23 % i 2018). Det er aksjeandelen ved hvert årsskifte som bestemmer skattesatsen på en fremtidig gevinst.

Nytt av året er også at det innføres verdsettelsesrabatt på 25 % aksjer og aksjefond i investeringskonto ved beregning av eventuell formuesskatt. I tillegg innføres skjermingsfradrag på aksjedelen i investeringskonto fra 2019. Også her er måletidspunktet for aksjeandelen ved hvert årsskifte.

– Disse endringene vil gjøre skattereglene mellom investeringskonto og aksjesparekonto mer like – noe som gjør det mer oversiktlig for norske sparere, kommenterer Sættem. Han legger til at Nordnet mener at investeringskonto fremdeles er en attraktiv kontotype, som bør være førstevalget for personer som vil spare i både aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond.

Økt interesse for fond med nedsidebeskyttelse
For første gang er det tre fond med nedsidebeskyttelse på topp-15 listen over de mest kjøpte fondene: Nordnet Smart 15, Nordnet Smart 10 samt Sissener Canopus.

– I urolige tider leter sparere etter fond som klarer seg bra i nedgangstider. Nyvinningen Nordnet Smarte Porteføljer, som er kombinasjonsfond med ekstra god risikospredning, og absoluttfondet Sissener Canopus, er blant disse.

De tre mest solgte fondene i desember er high yield-rentefond.

– High yield fond investerer i rentepapirer med større kredittrisiko enn andre rentefond. Disse fondene har gitt svak negativ avkastning gjennom den turbulente høsten, og da ser vi at noen av kundene hopper av rentefond med høy kreditt- og renterisiko, avslutter spareøkonomen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.