Mattilsynet: Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

gris

Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for bakteriene i 2018.

De siste fem årene har Mattilsynet tatt prøver i svinebesetninger for å kontrollere om grisene har MRSA. Det er Mattilsynets inspektører som tar prøvene og Veterinærinstituttet som analyserer dem. Målet er å hindre at bakteriene etablerer seg i norske svinebesetninger.

– At det ikke ble funnet noen positive besetninger i 2018 viser at programmet har effekt. Dette skyldes særlig at produsentene har gjort tiltak for å forebygge å få smitte inn i besetningene sine, sier seniorrådgiver Solfrid Åmdal i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.