LESERINNLEGG: Neste år skal din husstand betale mer for desinformasjon

tv nyheter nrk

Når NRK-lisensen fjernes og erstattes med «NRK-skatt» neste år skal mange norske husstander få betale mer for å bli hjernevasket døgnet rundt i alle kanaler.

Av Rainer Prang, tidligere journalist og vaktsjef i NRK samt redaktør i Halden24.

Mange av oss har undret oss over NRKs propagandajournalistikk og feigheten knyttet til det å peke på at de tilskuerne, som reiser rundt på fotballkamper i Oslo og knivstikker eller mishandler andre knyttet til kamper i lavere divisjoner, er av utenlandsk opprinnelse.

De mange unge, som i den senere tid har mishandlet og truet andre i alle aldre på gatene i Oslo og andre steder, er hovedsaklig av utenlandsk opprinnelse. I NRK fremstilles disse i all hovedsak som «ungdommer».

Hovedtyngden av de som oppholder seg på krisesentre er kvinner av utenlandsk opprinnelse, og det er deres ektefeller av utenlandsk forbindelse, som har sørget for at de er på krisesentrene.

Hvor lenge skal denne galskapen fra NRKs side få pågå, der de underslår fakta knyttet til vold, voldtekter og andre kriminelle handlinger, og der gjerningspersonene vitterlig er av utenlandsk opprinnelse og/ eller med en helt annen kulturbakgrunn enn det som foreløpig er majoritet her til lands?

Fake news i alle kanaler 24/7
Det er ikke en objektiv og etterrettelig presses oppgave i et demokratisk land anno 2019 å drive med fake news over en lav sko, slik norsk presse og NRK bedriver.

Feige politikere og feige offentlighetspersoner pleier å dekke seg bak at de pågrepne (hvis noen i det hele tatt pågripes for blind vold) har «norsk statsborgerskap» – hvilket betyr at de enten er født i Norge eller har kommet hit til landet og fått slikt statsborgerskap. Dermed skal man ikke snakke om «opphav» og «kulturell bakgrunn» eller for den saks skyld «rasisme mot hvite» ser det ut til.

Når politikere og offentlighetspersoner ikke kan dekke seg bak at de involverte gjerningspersonene har «norsk statsborgerskap» bortforklares vold, voldtekt og andre kriminelle handlinger med «traumer». Med seg i ryggsekken har altså flyktninger, asylsøkere og migranter – som er heldige å få komme til lille, fredelig Norge «traumer», som gjør at de begår seg mot samfunnet vårt. Pressen stiller sjelden spørsmål ved om det er rett eller galt at slike personer får gå fritt i våre gater, snarere tvert imot går pressen til angrep på politikere, som stiller krav om endrede vilkår og innskjerpinger i bevegelsesfriheten for slike.

Men at disse med utenlandsk opprinnelse, som tydelig bærer med seg en voldskultur og en adferd som vitner om «rasisme og hat mot hvite innbyggere», er det aldri noe snakk om i norske mediahus og slett ikke på statskanalen NRK. Slik informasjon finnes kun i de såkalte «alternative mediene».

I sending etter sending, i alle kanaler, døgnet rundt, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år «pyntes sannheten og fakta» på hos NRK, når det gjelder visse temaer.

En syrisk asylsøker som voldtar en ung pike blir til «43-åring mistenkt for seksuell handling mot ung kvinne», og en ungdomsgjeng utelukkende bestående av personer med afrikansk bakgrunn i alderen 14-19 år, som med blind vold angriper en voksen eller jevnaldrende, blir til «ungdommer i slagsmål».

Det er ikke «et slagsmål», når du spaserer på gaten i ditt nærområde til nærmeste kiosk for å handle og blir omringet av fire, fem, sju eller flere unge med afrikanske bakgrunn som slår og sparker deg ned uten noen begrunnelse. Det er et overfall slikt handler om, og det er et mønster i hvordan dette forløper norsk presse ikke våger å gå dypere inn i og fortelle ærlig om.

Slik pågår dette stup i ett, og vi lytterne, leserne og seerne blir hjernevasket av dette. Intet mindre.

NRK som vaktbikkje er utopi
I mars i år (2019) la kulturminister Trine Skei Grande fram den nye Mediemeldingen, som skal legge grunnlaget for regjeringens mediepolitikk framover.

– Nyhetsmedier har en samfunnsverdi som går utover enkeltinnholdet. Nyhetsmedier har en verdi som demokratiske meningsdannere, som kontrollorgan for maktutøvere og som forvaltere av språk, kultur og en felles identitet, sa Grande under presentasjonen av meldingen.

Dette er store ord, og kan hende først og fremst passende på julebordet i NRKs ledelse, for i virkelighetens verden har NRK betydelig redusert kraft som «verdi for meningsdannere» kort og godt fordi NRK underslår sannhetene, og da får ikke det norske folk, politikere og andre «meningsdannere» korrekt informasjon.

At NRK, som spiser av kulturministerens hånd, noensinne kan bli «kontrollorgan for makthavere» er ikke reelt.

Det er en helt åpenbar binding mellom staten/ kulturministeren og NRK. Vi må under ingen omstendigheter tro, at NRK er «ekte uavhengig» og «ekte objektiv». Mye av den journalistikken statskanalen leverer forteller om det motsatte av at man er «et kontrollorgan», for hvorfor underslås ellers sannheter vi ser rundt oss daglig?

At NRK skal ha rollen som «forvalter av språk, kultur og en felles identitet» skurrer det også rundt. Det er så uendelig mye som peker i retning av at NRK driver «misjonsarbeid» for en type ny kultur de fleste av oss ikke i det hele tatt ønsker skal få fotfeste her i landet.

At det pøses på med propaganda, som ser ut til å ha den intensjonen at nordmenn skal føle skam over å være norske og på liv og død må åpne dørene for «hele verden» koste hva det koste vil, det burde ikke være en «statskanals» oppgave i et moderne samfunn. Et «propagandaministerium» kunne kanskje holde på slik, men ikke et mediahus finansiert av skattebetalerne.

Vi må betale mer for kampanjejournalistikken
Det som blant annet kommer fram i den nye Mediameldinga er at NRK-lisensen fjernes og at NRK skal finansieres over skatteseddelen. Den nye skatten er basert på person, og innebærer at man skal betale maksimalt 1700 kroner per person, i motsetning til lisensen som tidligere lå på litt over 3000 kroner per husstand med en TV.

Med de nye skattereglene, som erstatter NRK-lisensen, vil det si at absolutt alle i Norge «rammes», samme om man ser & hører & leser noe NRK produserer eller eier et TV eller en radio.

En husstand med to personer, som tjener over 350.000 kroner hver i året, nå vil betale 3400 kroner i NRK-skatt. Dette er en økning, fordi nesten alle husstander betaler cirka 3000 lisenskroner til NRK i dag om det bor en eller flere på samme adresse.

Er man en person i husstanden, som bor alene og tjener over 350.000 kroner i året, skal man ifølge Skei Grande «bare» betale 1700 kroner i året. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere «lisens», men det er ikke der hovedtyngden av husstandene ligger – og følgelig blir NRK-skatten en større inntektskilde for NRK enn NRK-lisensen.

Hvis man tjener under frikortgrensa på 55 000 kroner i året slipper man å betale noe til NRK i det hele tatt (og det skulle jo bare mangle).

Nye politikere må på plass
Og denne «prisøkningen» med «NRK-skatt» skjer mens NRKs sendinger på såkalt liniært TV er fallende og oppslutningen om radio er ditto på nedtur. Norge ligger i år helt på bunnen i radiolytting i Europa, og vi har den laveste radiolyttingen siden andre verdenskrig.

Det spiller altså ingen rolle ser det ut til hvor få det er, som til syvende og sist lytter og ser på NRK.

Med dagens politiske sammensetning på Stortinget er vi altså tvunget til å betale enda mer i de fleste husstander for desinformasjon, fravær av etterettelighet og kampanjejournalistikk fra 1. januar 2020.

De feige politikerne vil verken kutte i pressestøtten eller legge ned NRK. I 2020 kan NRK via det statlige Mediatilsynet få opp mot 6,4 milliarder kroner og øvrig presse rundt 400 millionar kroner i produksjonstilskott og innovasjonsstøtte, samt momsfritaket som representerer rundt 1,5 milliarder.

Vi er altså tvunget til å betale regningen uansett, og det samme hvor ødeleggende NRKs og den øvrige pressens propagandajournalistikk er for Norge på kort og lang sikt.

Det er sannelig litt å tenke over, og en meget tydelig indikasjon på at det er et kjempebehov for omveltning ved neste stortingsvalg i 2021, og da i retning av noen som vil fjerne dette statlige propagandamaskineriet og pressestøtten til de mange fake news-redaksjonene.

Saken er tidligere publisert på forfatterens Facebookside.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.