LESERINNLEGG: FrP snyter sine velgere!

bomstasjon

I Norge har vi mange velgere som har vært motstandere av bompenger i alle år og hørt på FrP sin samferdselspolitikk. Kom FrP i regjering skulle FrP rive alle bomstasjoner og bygge nye veier uten bruk av bompenger.

Hva skjedde etter 2013 da FrP kom i regjering? Det ble sagt noen ord tidlig i 2014. FrP skal være bedre og gjøre en bedre jobb i posisjon enn tidligere regjeringspartier vil gjøre i opposisjon.

Hva har skjedd?

Etter FrPs landsmøte 2019 viser det seg at FrP skal ha fått gjennomslag i regjering for å bruke 200 millioner kroner for å rive bomstasjoner.

Er det bomstasjoner rundt Oslo og Akershus som skal utbetales og rives? Eller er det veierstrekninger som er ferdig utbygd, der hvor folk flest ferdes mellom bosted og bybilde og som må bruke egen bil?

Det som er et paradoks, er at bare få uker etter landsmøtet til FrP, stemmer FrP for at det skal innkreves nye 10 milliarder kroner på å finansiere nye veiprosjekter. 

Nå burde det vel være nok, selv for en FrP-velger og andre som støtter FrP fra kjøkkenbordet.

Norsk Folkerettsparti mener at forbrukeren betaler nok i statlige bilrelaterte avgifter gjennom året og dermed skal det ikke være behov får bomstasjoner og bomfinansiering av nye veier.

Norsk Folkerettsparti vil forandre på dette.

Det er allmenn politisk enighet om at det ikke skal være noen øremerking av avgifter på bilbruk til vei. Bilavgifter er en inntekt til statskassa.

Norsk Folkerettsparti vil rehabilitere det eksisterende veinettet i Norge for å bedre sikkerheten, samtidig som det bygges nye veier. Vi mener dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte enn det blir gjort i dag.

Norsk Folkerettsparti vil at staten skal stå for all finansiering av utbygging av nye og eksisterende riksveinett, med 2/3 av statlige avgiftsinntekter på kjøretøyene og disse skal øremerkes.

Totalt utgjør bilavgifter ca. 48 milliarder pluss moms rett i statskassa.
Norsk folkerettsparti vil gi tilbake 2/3 av bilrelaterte avgifter til forbrukeren i form av ny vei og 1/3 rehabilitering.

Tar vi regnestykket til Norsk Folkerettsparti med utgangspunkt i de ca. 48 milliarder eks. moms, blir det ca. 32 milliarder til ny vei og ca. 16 milliarder til vedlikehold.

Da må staten investere 19,5 milliarder til ny vei og vedlikehold av eksisterende vei.

Av de ca. 48 milliardene som staten sparer på innvestering i vei, kan 19,5 milliarder godskrives forbrukeren som i tillegg betaler skatt og andre avgifter, med bomfri vei i Norge.

Olav Enge 
Politisk nestleder Norsk Folkerettsparti

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.