Kystverket gjeninnfører tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak

kystverket

Tilskuddsordningen er velkjent for de fleste kystkommuner. Den såkalte post 60 ordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten.

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket besluttet at tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak skal gjeninnføres. Kystverket er tildelt oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen. Siste tildelingsrunde til kommunene var i 2019.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet. Regjeringen har bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 mill. kr for ordningen i 2022.

– Dette er en videreføring av tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg slik kommuner og næring kjenner den fra før. Ordningen har vært etterspurt, og det er gledelig at vi nå har anledning til å lyse ut midler på ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.