KLP aksepterer Nasdaqs bud på Oslo Børs VPS

aksjer valuta fond

Nasdaq melder nå at de vil legge inn et bud på Oslo Børs VPS. Børsens styre har hatt en grundig behandling av budene, og har gitt aksjonærene en omfattende begrunnelse for hvorfor det mener Nasdaqs bud er det beste, både industrielt og finansielt. Styret anbefaler aksjonærene å akseptere budet fra Nasdaq.  

KLP har avventet styrets anbefaling, og legger avgjørende vekt på vurderingene av hva som gir den beste børs for norsk næringsliv og for de aktørene en velfungerende børs er avhengig av. Når styret er så tydelig i sin vurdering av at Nasdaq er den budgiver som best ivaretar dette perspektivet, så har vi besluttet å akseptere budet fra Nasdaq.