Juridisk ekspert: Tvilsomt at bompenger er lovlig

marius reikerås

Det er tidligere omtalt i media at flere norske bomstasjoner kan være brudd på EØS-avtalen. EFTAs overvåkningsorgan ESA mener at innkrevingen av bompenger på enkelte veistrekninger i Norge er ulovlig.

Men nå mener den kjente menneskerettsjuristen Marius Reikerås at innkreving av bompenger også kan være brudd på menneskerettene og Grunnloven.

– Spørsmålet om at bompenger er i strid med menneskerettene har ikke vært prøvd før, men problemstillingen er aktuell i forhold til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen Artikkel 1, Protokoll 1 (P 1-1) som verner om den private eiendomsretten, jamfør også Grunnlovens paragraf 106, sier Marius Reikerås til Bodøposten.no.

Det er med andre ord ikke juridisk avgjort om bomstasjonene er lovlige eller ulovlige, men spørsmålet dreier seg om bomstasjonene og bompengene er «forholdsmessig». Marius Reikerås er tvilsom til at bompengene er nettopp det.

– Det sentrale vil være om inngrepet er forholdsmessig, altså en balanse mellom de offentliges og de privates interesser. Og det kan jo diskuteres, når vi blant annet vet at det koster flere tusen kroner i bompenger på strekningen Kristiansand – Trondheim, og at private parter tar ut millioner av kroner i utbytte fra bompengeselskapene, sier Marius Reikerås til Bodøposten.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.