Bedriftsforbundet blir SMB Norge

bedriftsforbundet

Bedriftsforbundets kongress har vedtatt å endre organisasjonens navn til SMB Norge. Navneendringen er en naturlig forlengelse av en omfattende omstillingsprosess og underbygger forbundets posisjon som den viktigste støttespilleren for landets små og mellomstore bedrifter.

SMB står for små og mellomstore bedrifter og er allerede en godt innarbeidet forkortelse. Gjennom SMB Norge vil landets over 200.000 små og mellomstore bedrifter nå få en enda tydeligere felles stemme.

– Vår jobb er å bidra til at det er de mange små bedriftene som får definere premissene for norsk næringspolitikk, ikke de få store. Navnet SMB Norge beskriver hvem vi er og hvem vi representerer på en god måte og tydeliggjør vår viktige rolle i utformingen av morgendagens næringspolitikk, sier administrerende direktør Olaf Thommessen.

Forslaget til nytt navn ble fremmet på Bedriftsforbundets kongress i Drammen 15. juni og ble enstemmig vedtatt av delegater fra alle forbundets seks regioner.

– Hele forbundsstyret stiller seg bak forslaget og tror at navnet SMB Norge vil gi oss en større synlighet i det offentlige ordskiftet, sier avtroppende styreleder Sigfred Steien.

– Verden rundt oss er i stadig forandring og vi må tilpasse oss den nye virkeligheten for å få mest mulig gjennomslag på vegne av våre medlemsbedrifter, legger han til.

Bedriftsforbundet ble dannet i 1992 av engasjerte bedriftsledere som følte at de manglet en organisasjon som tok de mindre bedriftenes utfordringer på alvor. I 27 år har Bedriftsforbundet arbeidet målbevisst for å bedre regelverk og rammevilkår for mindre bedrifter i Norge.

Gjennom disse årene har forbundet har fått gjennomslag for en rekke viktige kampsaker. Blant annet var Bedriftsforbundet svært delaktige i prosessen som ledet til at arveavgiften ble fjernet i 2014.

Andre vesentlige endringer Bedriftsforbundet har bidratt til er fjerning av delingsmodellen, oppheving av investeringsavgiften, fjerning av revisorplikt for mindre selskaper, reduksjon i kravet til aksjekapital fra 100.000 til 30.000 kroner og reduksjon i antall årlige momsrapporteringer for mindre selskaper.

I dag består forbundet av rundt 5000 medlemsbedrifter fra alle bransjer og spredd ut over hele landet. Til sammen sysselsetter medlemsbedriftene vel 25.000 arbeidstakere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.