BarentsWatch valgte Sopra Steria

sea king

Den norske havovervåkingstjenesten BarentsWatch har inngått en ny strategisk avtale med konsulentselskapet Sopra Steria. Avtalen varer i inntil sju år og omfatter områdene lukkede tjenester, infrastruktur, drift og felles ressursregister. Sopra Steria har hatt ansvar for disse områdene i BarentsWatch siden 2014.

– Det er brukerne våre som danner grunnlaget for de tjenestene og løsningene vi utvikler sammen. Ved å forlenge samarbeidet med Sopra Steria vet vi at den tette oppfølgingen og den gode dialogen med brukerne vil fortsette i årene fremover, sier Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch.

Tromsø-baserte BarentsWatch er underlagt Samferdselsdepartementet og jobber på tvers av hele 10 departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter. Mandatet er å samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder og være et knutepunkt for myndigheter og beslutningstakere.

Tett dialog med brukerne
Karl Eger, kundeansvarlig i Sopra Steria, forteller at leveransen skjer i hele verdikjeden, fra strategisk rådgivning, utvikling og drift. Han kaller samarbeidet med BarentsWatch et skoleeksempel på smidig utvikling.

– Vi har hyppige, små leveranser som tar utgangspunkt i behovene til de som bruker tjenestene til BarentsWatch. Utviklerne våre har tett dialog med brukerne som eksempelvis Hovedredningssentralen og et stort antall offentlige, private og frivillige virksomheter. Denne brukerinvolveringen er helt avgjørende for å utvikle tjenestene fortløpende og skape optimale tjenester ut fra relativt begrensede ressurser, sier Eger.

Felles situasjonsbilde til havs
Sopra Steria har i tett samarbeid med BarentsWatch bygget opp flere av tjenestene fra bunnen, blant annet Felles ressursregister. Dette registeret gir redningsaktørene et felles situasjonsbilde og synliggjør tilgjengelige offentlige og frivillige ressurser i sanntid, som for eksempel skip, redningshelikoptre, småfly og redningshunder. I 2017 implementerte Hovedredningssentralen Felles ressursregister og tok i bruk tjenesten for fullt.

– Vi møter et utrolig sterkt engasjement fra brukerne. Mange av dem bruker fritiden sin på dette, og de brenner dypt og inderlig for redning og beredskap. Våre utviklere og konsulenter opplever det som veldig meningsfylt og givende å jobbe med BarentsWatch, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Eger.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.